PL EN


Journal
2018 | 2(54) | 95-104
Article title

Murale – malarskie strony architektury

Content
Title variants
EN
Murals – artistic outside of architecture
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przykłady z historii murali wskazujące na pozytywne przejawy współobecności malarstwa i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem relacji między architektem a muralem. Omówiono również proces dydaktyczny mający na celu przygotowanie przyszłych architektów do włączania murali (własnego autorstwa lub zamówionych u artystów) w przestrzeń architektury już na etapie projektowania. Przywołane są także współczesne realizacje w przestrzeni publicznej, które stanowią dobre przykłady koegzystencji malarstwa i architektury.
EN
In the article examples from the history of murals are discussed which point to the positive manifestations of the co­existence of painting and architecture, with special attention to the relation between the architect and the mural. The didactic process is also discussed with the aim of preparing future architects to incorporate murals (either authored or commissioned by artists) into the architectural space already at the design stage. Examples of mural paintings found in public space are also cited, constituting good examples of co­existence of painting and architecture.
Journal
Year
Issue
Pages
95-104
Physical description
Contributors
 • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
 • Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, Zeszyty Literackie, Warszawa 2004.
 • Bąkowska M., Współczesne malarstwo ścienne w przestrzeniach architektonicznych i urbanistycznych, praca doktorska, Wydział Architektury PWr, Wrocław 2000.
 • Gralińska­Toborek A., Kazimierska­Jerzyk W., Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej, Galeria Urban Forms 2011–2013, Experience of Art in Urban Space, Urban Forms Gallery 2011–2013.
 • https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/785680,Wycieli­graffiti­wraz­z­tynkiem­i­wystawili­na­aukcji [accessed: 28.11.2017].
 • Rewers E., Post ­polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Instytut Architektury, Kraków 2005.
 • Pallasmaa J., Oczy skóry, Instytut Architektury, Kraków 2012.
 • Flint A., Le Corbusier. Architekt jutra, WAB, Warszawa 2017.
 • Frąckiewicz S., Żeby było ładnie. Rozmowy o boomie i kryzysie street artu w Polsce, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2015.
 • Proch M., Wrocławska minigaleria murali, „Architectus” 2016, Nr 4(48), 106–113.
 • http://muralegdanskzaspa.pl/kolekcja/piotr­szwabe­memling/ [accessed: 28.10.2017].
 • http:/krakow.linformacje128801,1342,komunikat,krakowskie_murale__nowa_trasa_turystyczna.html [accessed: 28.10.2017].
 • Mirzoeff N., Jak zobaczyć świat, Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków–Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-240c41f8-3afd-4827-8f1e-18fbdeb35796
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.