PL EN


2018 | Special Issue | 6-22
Article title

Polish Opinion Weeklies’ Thematic Spectrum Analysis – Methodology and Application

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In this article the approach of thematic analysis of main Polish printed weekly reviews is applied. The author developed thematic division of research material and put much effort to completeness and explicitness. The author chose content analysis as research methodology and constructed a code book. After coding and analysis, conclusions were presented and discussed. There were also methodological inferences for future research.
Year
Pages
6-22
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
References
 • ENCYKLOPEDIA PWN [online: August 1, 2018]https://encyklopedia.pwn.pl/encyklopedia/publicystyka.html
 • GOŚĆ NIEDZIELNY (2011) „>>GOŚĆ Niedzielny<< - historia i dzień dzisiejszy” 2011 [online: August 5, 2018] https://www.gosc.pl/O_nas
 • KONECZNY F. (2013) „O ład w historii” Ostoja 2013
 • KOSSECKI J. (2003) „Podstawy nowoczesnej nauki porównawczej o cywilizacjach. Socjologia porównawcza cywilizacji”, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2003
 • KURDUPSKI M. (2018) „Sprzedaż >>Gazety Polskiej<< spadła o 33 proc., >>Tygodnik Powszechny<< zyskał najwięcej” 19.07.2018 [online: August 1, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikowopinii-maj-2018-roku-gosc-niedzielny
 • LISIECKI P. (2015) Editorial Do Rzeczy nr 1/100; January 4, 2015 p.3
 • LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2004) „Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów” Kraków 2004 UJ
 • LISOWSKA-MAGDZIARZ M. (2006)„Dyskurs-semiotyka-wspólnota interpretacyjna. W stronę modelu zintegrowanego instrumentarium badań nad zawartością mediów (zaproszenie do dyskusji)” 2006 Global Media 21 Journal-Polish Edition No.1 Spring, 2006
 • MAŚLANKA J. (1976) „Encyklopedia wiedzy o prasie”, 1976
 • PISAREK W. (1983) „Analiza zawartości prasy” Kraków 1983 s.45
 • POLITYKA (2014) „Historia >>Polityki<<” 2014 [online: August 5, 2018] https://www.polityka.pl/opolityce/1571445,1,historia-polityki.read
 • SIECI WEBSITE (2018) [online: August 5, 2018] https://www.wsieciprawdy.pl/o-tygodniku.html
 • STAŃCZAK-WIŚLICZ K. (2008)„W pułapce kołobłedy, czyli antysemityzm uczonego”, NIGDY WIĘCEJ nr 16, winter-spring 2008
 • SZCZEPANIAK K. (2012)„Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne” ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSINS Folia Sociologica 42, 2012
 • WIRTUALNE MEDIA (2017) „60 lat tygodnika >>Polityka<<”. “Jesteśmy sztandarem antypisu i nie zrezygnujemy z tego” 2017 [online: August 6, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/60-lat-tygodnika-polityka-sztandar-antypis-jerzy-baczynski
 • WIRTUALNE MEDIA (2014) „100 wydań >>Tygodnika Do Rzeczy<<. Lisicki: to pismo bezpartyjne (dane o sprzedaży)” 2018 [online: August 6, 2018] https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/100-wydan-tygodnika-do-rzeczy-lisicki-to-pismo-bezpartyjne-dane-o-sprzedazy
 • WOJTYŁA K. (1995) „List Jana Pawła II do Jerzego Turowicza” 1995 [online: August 7, 2018] https://www.tygodnikpowszechny.pl/list-jana-pawla-ii-do-jerzego-turowicza-151730
Document Type
Publication order reference
Identifiers
e-ISSN
2450-7563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-240e03c4-29bb-4455-83c1-ce3ba22ca276
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.