PL EN


2017 | 20 | 1 | 63-97
Article title

Wiara lub niewiara polskich naukowców w Boga a ich poglądy na relację między nauką a religią

Authors
Content
Title variants
EN
Belief and unbelief in God among Polish scholars and their views on the relationship between science and religion
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia wybrane wyniki badania 279 polskich naukowców ze stopniem doktora i doktora habilitowanego. Ogólny wskaźnik wierzących w Boga wyniósł 56,3%, był najwyższy wśród chemików (80%), geografów (76,2%), matematyków i informatyków (73,1%) i medyków (64,5%). Część badanych (6,5%) uznała, że ich pogląd najlepiej wyraża zdanie: „Nie wierzę w osobowego Boga, ale wierzę w pewnego rodzaju siłę wyższą”. Deklaracje ateizmu złożyło 18,3% badanych, agnostycyzm jako swą postawę wskazało 7,2%. Omówiono też poglądy badanych na temat relacji między nauką a religią, nawiązując do typologii tych relacji zaproponowanej przez Iana Barboura. Najwięcej badanych (41,9%) zaprzeczało istnieniu konfliktu między tymi dziedzinami myśli ludzkiej, 13% uznało, że zachodzi między nimi konflikt. Część badanych (19,6%) uważała, że nauka i religia powinny być traktowane jako niezależne obszary dociekań, 2% opowiedziało się za dialogiem religii i nauki, a 3,6% za ich współdziałaniem w budowaniu obrazu świata.
EN
The paper presents selected results of a study on the religious views of 279 Polish scholars with a doctoral or higher degree. The percentage of scholars who declared belief in God was 56.3%. The four groups with the highest indices were chemists (80%), geographers and Earth scientists (76.2%), mathematicians and information technology specialists (73.1%), and medical scientists (64.5%). A small proportion of respondents (6.5%) chose the following option: “I don’t believe in a personal God but I believe in a higher power of some kind.” The percentages of atheists and agnostics were 18.3% and 7.2%, respectively. The subjects’ views on the relationship between science and religion were categorized according to the Barbour’s typology (Barbour, 1990). The largest proportion of the subjects (41.9%) denied the inevitability of conflict between science and religion; 13% held the opposite view. Some scholars (19.6%) expressed the view that science and religion should be treated as independent areas of inquiry. The relationship of dialog seemed to be the best form of their coexistence to 2% respondents, while 3.6% were in favor of the cooperation of science and religion in building a comprehensive worldview.
Year
Volume
20
Issue
1
Pages
63-97
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Wydział Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-240f7394-b7d9-446b-8a19-1e3a03c42d6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.