PL EN


2017 | 18 | 347-360
Article title

Role division within relationships of Polish Immigrants living in France after 2004

Content
Title variants
PL
Podział ról w polskich związkach emigrantów we Francji po 2004 r.
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper shows the results of a study conducted on Polish immigrants employed in lowskilled jobs in France following Poland’s accession to the European Union. This paper’s focus is on Polish immigrant workers’ marriages or long-term relationships with compatriots in France and the immigrants’ relations with the French society. The author analyses the division of roles in relationships and the consequences that this division of roles may have on the immigrants’ integration processes into the host society. In order to interpret and to understand experiences of studied Polish immigrants the author has referred to two theoretical frameworks: symbolic interactionism and methodological individualism. In the studied group, the role division regarding everyday activities in relationships is determined by the migrant worker’s proficiency in French, networking skills and his or her availability. The Polish low-skilled workers in France conceive the employment as a migratory success. In consequence, both partners are involved in the professional career development. This is a positive factor in the process of integration with the French society regardless of the immigrant’s gender.
PL
Artykuł przedstawia część badania przeprowadzonego we Francji na polskich pracownikach zatrudnionych w zawodach nisko kwalifikowanych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Autorka porusza kwestie relacji między partnerami-rodakami w małżeństwach lub stałych związkach polskich emigrantów oraz omawia ich kontakty ze społeczeństwem francuskim. Celem jest analiza podziału ról w związkach polskich pracowników i zrozumienie wpływu tych mechanizmów na proces integracji emigranta w społeczeństwie przyjmującym. W interpretacji doświadczenia i wypowiedzi badanych Polaków posłużyły dwie perspektywy teoretyczne z nurtu socjologii rozumiejącej: interakcjonizm symboliczny oraz indywidualizm metodologiczny. W badanej grupie podział ról wokół codziennych praktyk w związku zależy przede wszystkim od umiejętności językowych, sieci kontaktów oraz dyspozycyjności emigranta. Posiadanie pracy zarobkowej postrzegane jest w kategoriach sukcesu. W rezultacie oboje partnerzy przejawiają zaangażowanie na tym polu. Sprzyja to integracji w społeczeństwie francuskim bez względu na płeć emigranta.
Year
Volume
18
Pages
347-360
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Sorbonne, Université Paris Descartes, PhiléPol, Conservatoire national des arts et metiers Paris, Lise, France
References
 • Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, trans. A. Kłoskowska-Dudzińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Becker H.S. (1963), Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, The Free Press of Glencoe, New York.
 • Bera R. (2008), Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigrantów polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Boudon R. (1983), La logique du social, Hachette, Paris.
 • Collet B., Santelli E. (2012), Couples d’ici, parents d’ailleurs, PUF, Paris.
 • Crozier M., Friedberg E. (1977), L’acteur et le système, Seuil, Paris.
 • Déchaux J.H. (2009), Sociologie de la famille, La Découverte, Paris.
 • Giddens A. (2004), Rodziny. Rozdział 7, in: Socjologia, trans. P. Tomanek, A. Szulżycka & O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, pp. 194-222.
 • Glaser B., Strauss A. (2006), Discovery of Grounded Theory, Strategies for Qualitative Research, Sociology Press, Mill Valley.
 • Główny Urząd Statystyczny (2016), Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004-2015, Warsaw, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-orozmiarach-i-kierunkach-emigracji-zpolski-w-latach-20042015,2,9.html, 2.01.2017.
 • Goffman E. (1996), Stigmate, Les usages sociaux des handicaps, trans. A. Kihm, Les éditions de minuit, Paris.
 • Granovetter M.S. (1973), The Strength of Weak Ties, “American Journal of Sociology”, 78(6), pp. 1360-1380.
 • Hughes E.C. (1937), Institutional Office and the Person, “American Journal of Sociology”, 43(3), pp. 408-410.
 • Institut national de la statistique et des études économiques (2013), Pays de naissance des immigrés entrés en France en 2012 et part des femmes, Paris, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281393#titre-bloc-4, 2.01.2017.
 • Invest in France Agency, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Paryżu (2012), Krótki przewodnik po rynku francuskim. Wybrane aspekty podatkowe i prawne, Warsaw, fi-le:///Uses/malgorzatapatok/Downloads/Krotki%20przewodnik%20po%20rynku%20francuskim%202012.pdf, 1.01.2017.
 • Marshall G. (eds) (2004), Słownik socjologii i nauk społecznych, trans. A. Kapciak, J. Konieczna, J. Stawiński, P. Świeboda, M. Tabin, A. Zawadzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 • Mead G.H. (2006), L’esprit, le Soi et la Société, trans. J. Cazeneuve, E. Kaelin & G. Tibault, PUF, Paris.
 • Paczkowski A. (1979), Prasa i społeczność polska we Francji 1920-1940, Ossoli-neum, Cracow.
 • Patok M. (2013), Wzajemne relacje w środowisku polskich pracowników we Francji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, in: Współczesne polskie migracje: strategie i skutki społeczne – reakcja państwa, M. Lesińskia i M. Okólski (eds), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw, pp. 241-261.
 • Patok M. (2014), Les stéréotypes nationaux dans le cadre de l’intégration européenne, le cas des travailleurs polonais en France, PhD thesis, Y.C. Zarka & J.M. Morin (PhD thesis supervisors), Sorbone – Université Paris Desacrtes, Paris.
 • Patok M. (2015), Stereotypy narodowe a normy i kontrola społeczna w środowisku polskich pracowników we Francji po 2004 roku, in: Normy, dewiacje i kontrola społeczna, 16, J. Zamecka (ed.), IPSIR, Warsaw, pp. 148-163.
 • Pezda J. (2001), Polska diaspora we Francji do 1870 roku, in: Polska diaspora, A. Walaszek (ed.), Wydawnictwo Literackie, Cracow, pp. 167-177.
 • Ponty J. (2005), Polonais méconnus, Histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, Publications de la Sorbonne, Paris.
 • Sayed A. (1999), La double absence, Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Seuil, Paris.
 • Service Public (2016), Déclaration de micro-entrepreneur (auto-entrepreneur), Paris, https://
 • www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/N24264, 2.01.2017.
 • Śladkowski W. (1980), Emigracja polska we Francji 1871-1918, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24123961-e79d-4963-b0ca-3bb9930f07cf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.