Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 20 | 1(42) | 141-156

Article title

Małżeństwo i rodzina w optyce dokumentów III Nadzwyczajnego Synodu Biskupów

Authors

Content

Title variants

EN
Marriage and Family in the Optic of the Documents of the Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops (October 2014)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obradujący w dniach od 5–19 października 2014 roku III Nadzwyczajny Synod Biskupów zajął się małżeństwem i rodziną w społeczności świeckiej i w Kościele oraz zagrożeniami uderzającymi w rodzinę. Dużo miejsca ojcowie synodalni poświęcili sprawie pomocy zagrożonej rodzinie, a w szczególności osobom rozwiedzionym, które zawarły ponowny związek małżeński. Obrady były utrzymane w klimacie wierności tradycyjnemu nauczaniu Kościoła o małżeństwie i rodzinie, chociaż niektórzy ojcowie przedkładali propozycje, które wybiegają poza jego ramy.
EN
The Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops was held in the Vatican from 5 to 19 October 2014. The paper offers a short presentation and analysis of the documents of the meeting. The discussions during the Synod were concentrated on the marriage and family issues, especially in the context of the problems and threats, which the modern world poses to the two institutions. The Fathers of the Synod also dedicated a lot of time during the discussions to the issues of assistance and help to families, as well as to the divorced faithful who contracted another, but only a civil one, marriage. The deliberations during the Synod reflected rather the traditional catholic teaching, but some of the voices during discussion did not follow it.

Journal

Year

Volume

20

Issue

Pages

141-156

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

References

 • Franciszek, Przemówienie na zakończenie III Synodu Biskupów, 18 X 2014, „L’Osservatore Romano” wyd. pol. 35 (2014) nr 11, s. 19–21.
 • III Nadzwyczajny Synod Biskupów, Orędzie ojców synodalnych do rodzin chrześcijańskich i wszystkich rodzin na świecie, 18 X 2014, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 35 (2014) nr 11, s. 5–9.
 • III Nadzwyczajny Synod Biskupów, Relatio synodi, 18 X 2014, „L’Osservatore Romano”, wyd. pol. 35 (2014) nr 11, s. 8–18.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, 22 XI 1981, tekst polski, Libreria Editrice Vaticana, 1981.
 • O’Callaghan D., W sprawie sakramentalności małżeństwa, „Concilium. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1–5 (1970), s. 345–351.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Gaudium et spes.
 • Wrzeszcz M., Rodzina szkołą pełnego człowieczeństwa, „Życie i Myśl” 30 (1980) nr 11, s. 77–83.
 • Żurowski M., Eklezjalny charakter małżeństwa irodziny, „Prawo Kanoniczne” 21 (1978) nr 3–4, s. 105–116.
 • Żurowski M., Kanoniczne prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Katowice 1987.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-241496d5-5f8b-4457-b0b6-fcb9170366a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.