PL EN


Journal
2017 | 3(51) | 79-84
Article title

„Muzeum parowozów – Steam Centre” najlepszą pracą w konkursie ICOMOS 2016

Content
Title variants
EN
“Museum of Steam Locomotives – Steam Centre” – the best project in the ICOMOS competition 2016
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Mateusz Dołęga (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej) zdobył główną nagrodę w międzynarodowym konkursie ICOMOS na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku 2016. W artykule przedstawiono fragment części graficznej projektu dyplomowego, który zawierał również obszerne opracowanie tekstowe. Kluczowym zagadnieniem projektu była rewaloryzacja i rozbudowa historycznego kompleksu budynków kolejowych w Pile. Są one przeznaczone na muzeum parowozów „Steam Centre” z miejscem na wystawy i edukację. Co więcej, w wachlarzowej parowozowni goście będą mogli zwiedzać istniejący warsztat, gdzie parowozy są naprawiane i odbudowywane. Atrakcyjność muzeum urozmaicą prezentacje pracy parowozów na zewnętrznej obrotnicy, przejażdżki historycznym taborem i pokazy przygotowywania parowozów do pracy.
EN
Mateusz Dołęga (Faculty of Architecture, Wrocław University of Science and Technology) won the top prise in the ICOMOS international competition for the best master’s thesis defended in 2016. The article presents the fragment of graphic part of the diploma project, which also included a comprehensive textual design. The key issue of the project was revalorization and extension of a historical complex of railway buildings in Piła. They are designed for a museum of steam locomotives “Steam Centre” with a space for exhibitions and education. What is more, in half round locomotive shed visitors can explore existing workshop where steam locomotives are repaired and reconstructed. The attractiveness of the museum is diversified by: presentations of working steam locomotives on the outside turntable, rides with historical rolling stock and demonstrations of preparing steam locomotives to use.
Journal
Year
Issue
Pages
79-84
Physical description
Contributors
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
  • Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
References
  • http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/praca­magisterska­z ­wydzialu­architektury­najlepsza­w­miedzynarodowym­konkursie­pkn­icomos­10338.html [accessed:­21.12.2016].
  • http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,412574,mateusz­dolega­z­wroclawia­zwyciezca­miedzynarodowego­konkursu­architektonicznego.html [accessed:­5.01.2017].
  • http://www.icomos­poland.org/index.php/archiwum­aktualnoci/169­nagroda­im­profesora­jana­zachwatowicza [accessed: 20.11.2016].
  • http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=4392 [accessed: 7.05.2016].
  • Jan Zachwatowicz. Architekt. 1900–1983, red. M. Pleskaczyńska, P. Majewski, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24180a06-464e-4059-ab6a-cef81fdb1dd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.