PL EN


2012 | 1(14) | 137-152
Article title

Kanoniczny status misji sui iuris na przykładzie misji w Uzbekistanie

Authors
Content
Title variants
EN
Canonical status of the sui iuris mission on the example mission in Uzbekistan
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to explain the canonical status of the sui iuris mission. The Code of Canon Law of 1983 does not make reference to this original but independent Church territorial base of a temporary nature, which is a preliminary stage of an existence of the particular Church in areas, where the number of Catholics is not large, and political situation of the area is uncertain. As an example for the presentation of the functioning of this Church structure, sui iuris mission in Uzbekistan has been presented, which existed in 1997-2000, and next has been promoted to the rank of an apostolic administration.
Year
Issue
Pages
137-152
Physical description
Contributors
  • Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego KUL, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
References
  • Adamowicz, Leszek. 2002. „Kościół sui iuris.” W Encyklopedia Katolicka, t. 9, 1054. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  • Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1957. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 1. Wyd. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.
  • Gutiérrez, José Luis. 2011. „Kościoły partykularne.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 334-340. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
  • Krukowski, Józef. 2004. „Kościół powszechny a Kościoły partykularne.” W Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, red. Józef Krukowski, i Mirosław Sitarz, 17-59. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Krukowski, Józef. 2005. „Hierarchiczny ustrój Kościoła.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 184-272. Poznań: Pallottinum.
  • Sitarz, Mirosław. 2004. Słownik prawa kanonicznego. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
  • Sitarz, Mirosław. 2008. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2419973b-ae27-40a0-b2e5-79eae64d6b0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.