PL EN


2021 | 21 | 3 | 67-78
Article title

Attempts to assess the impact of Taiji Quan and Qigong exercises on emotional states

Content
Title variants
PL
Próby oceny wpływu ćwiczeń Taiji Quan i Qigong na stany emocjonalne
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Problem and Aim. The main topic of modern psychology, as well as psychopathology, becomes the possibility of influencing the regulation of emotions in such a way that they are not dysfunctional for the human being and, on the other hand, that they retain their informative and adaptive aspect Understanding the basics of the mechanisms of emotional regulation at an early stage of their occurrence, or experiencing them in a way that does not knock the body out of the broadly understood balance, becomes one of the main tasks. Methods. The review, retrospective collective analysis of the results of many studies (randomized non-randomized, observational, psychological and complex studies) contained in several Internet databases (Scopus, Science Direct, KlinicalKey, Web of Science) was undertaken to synthesize them and conducted to 2020. The data were extracted and verified by two reviewers. The terms used for the review are “Tai Chi”, “Chi Kung”, “Taiji Quan”, “Qigong”, “Tai Chi Chuan”, “Ta’i chi”, “tai ji”, “Tai Ji Quan”, and “taijiquan”. 65 scientific articles related to the research topic have been included. The statistical analysis was performed with the Statistica 13.1 software by StatSoft. The analysis used the Lilliefors test to assess the normality of the distributions of the obtained results. In this way, an attempt was made to determine whether the frequency of research into a given area was higher or lower than in other areas. The level of statistical significance was considered to be p<0.05. Results. The practice of Taji Quan and Qigong forms is associated with the improvement in the quality of psychosocial life and mental well-being, including the reduction in stress, anxiety, depression, mood and sleep disorders. The final conclusions from the analyses of the available studies are limited due to differences in research construction affecting the comparative sphere. Further randomized studies are needed to obtain additional clinical information. The strengths of the review were a comprehensive literature search and data quality assessment. The limitation came from the fact that qualitative data synthesis was often based on the statistical significance of results in studies with small sample sizes. Conclusions. Taiji Quan and Qigong exercises have a potential impact on the ability of healthy people to relax; They have an impact on the activation of positive mental states of people exercising; They have an impact on the reduction of everyday stress, they can be performed regardless of age, fitness level or health condition. For healthy people, they will be preventive exercises, and for people with ailments, effective therapy. It is worth spreading this kind of exercises as a good system, useful in the process of prevention of lifestyle diseases. The clinical significance of Taiji & Qigong exercises in terms of size and long-term sustainability of its results should be tested in future studies with larger samples. Future systematic reviews should be carried out by properly reporting methodological details and following the guidelines for carrying out such reviews.
PL
Problem i cel. Celem badań [Nedeljkovic et al. 2012] było określenie wpływu regularnej praktyki Taiji na psychobiologiczną reakcję na stres u zdrowych mężczyzn i kobiet. Jest to pierwsze badanie z randomizacją, w którym badano wpływ Taiji Quan na wielkość odpowiedzi kory nadnerczy, autonomicznego układu nerwowego oraz psychiki na znormalizowane i potwierdzone wywołanie stresu psychospołecznego u zdrowych początkujących w Taiji Quan. Badane, wywołane stresem charakterystyczne fizjologiczne zmiany u ćwiczących Taiji w porównaniu do grupy kontrolnej wykazywały znacznie niższą reaktywność kortyzolu na stres (p = 0,028), częstość akcji serca (p = 0,028), a także niższe poziomy α-amylazy (p = 0,049). Zgłaszali niższy wzrost odczuwanego stresu (p = 0,006) i utrzymywali wyższy poziom spokoju (p = 0,019) w odpowiedzi na stres psychospołeczny Metody. Przegląd, retrospektywna analiza zbiorcza (metaanaliza)wyników wielu badań (randomizowanych nierandomizowanych, badań obserwacyjnych, psychologicznych i złożonych) zawartych w kilku bazach internetowych (Scopus, Science Direct, KlinicalKey, Web of Science) została podjęta celem ich syntezy i przeprowadzona do listopada 2019 roku. Dane zostały wyodrębnione i zweryfikowane przez dwóch recenzentów. Terminy pojęć stosowane celem dokonania przeglądu to: „Tai Chi”, „Chi Kung”, „Taiji Quan”, „Qigong”, „Tai Chi Chuan”, „Ta’i chi”, „tai ji”, „Tai Ji Quan”, and „taijiquan”. Uwzględniono 65 artykułów naukowych związanych z podjętym tematem badań. Wyniki. Przegląd tematycznych publikacji rozpoczęto od pracy Reid-Arndt et al. [2012]. Jej celem było określenie wpływu 10-tygodniowego programu Taiji (TJ) na zdrowie neuropsychologiczne, psychiczne i fizyczne kobiet, które przeszły chorobę nowotworową. Dwadzieścia trzy kobiety z historią raka uczestniczyły w 60-minutowych zajęciach (TJ) dwa razy w tygodniu przez 10 tygodni. Przed i po interwencji uczestnicy wykonywali testy neuropsychologiczne (pamięć, funkcjonowanie wykonawcze, język i uwaga), 5 testów równowagi. Ponadto wypełniały one kwestionariusze samo opisowe, dotyczące dolegliwości neuropsychologicznych, stresu i nastroju oraz zmęczenia. Po 10-tygodniowej sesji uczestnicy wykazali mniej dolegliwości neuropsychologicznych i lepsze funkcjonowanie neuropsychologiczne. Wykazali także lepszą równowagę i zgłosili lepsze samopoczucie psychiczne. Wnioski. Na bazie dokonanej analizy badań wysunięto następujące wnioski: – ćwiczenia Taiji Quan oraz Qigong mają potencjalny wpływ na zdolność do relaksacji osób zdrowych, – mają one wpływ na aktywizację pozytywnych stanów mentalnych osób ćwiczących, – mają wpływ na redukcję codziennego stresu, może być wykonywane bez względu na wiek, poziom sprawności fizycznej czy też stan zdrowia. Dla osób zdrowych będą to ćwiczenia profilaktyczne, a w przypadku osób z dolegliwościami skuteczna terapia, – warto rozpowszechnić tego rodzaju ćwiczenia, jako dobry system przydatny w procesie profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
Year
Volume
21
Issue
3
Pages
67-78
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
author
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Uniwersytet Rzeszowski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2419a24b-fe47-43d8-8d21-5e914b151c64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.