PL EN


2000 | 1(1) | 79-89
Article title

Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przypisanie władzom lokalnym działań w sferze gospodarczej rodzi zaskakującą analogię do stanowiącej domenę państwa kategorii interwencjonizmu, która odnosi się do czynnego oddziaływania na gospodarkę narodową . Albowiem wraz z rozwojem procesów decentralizacji władzy i zastępowania rozwoju sektorowego nową logiką rozwoju terytorialnego, samorząd terytorialny stał się nowym podmiotem ingerencji w procesy rynkowe, a także ich aktywnym uczestnikiem. Decentralizacja władzy musi być więc traktowana również jako decentralizacja interwencjonizmu. Podstawową przyczyną obaw, jakie mogą się pojawić przed zaakceptowaniem systemu gospodarczych oddziaływań władz na poziomie lokalnym, jest zdecydowanie negatywny bilans doświadczeń minionego ustroju społeczno-gospodarczego. Obawy te są jednak w przeważającej części bezpodstawne, ponieważ interwencjonizm lokalny nie polega na ręcznym sterowaniu działalnością podmiotów gospodarczych.
Contributors
References
 • Bagdziński S.L., Lokalna polityka gospodarcza (w okresie transformacji systemowej), Toruń 1994
 • Brol R., „Rozwój lokalny – nowa logika rozwoju gospodarczego” (w:) Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 785, Wrocław 1998.
 • Dąbrowski Z., „Przedsiębiorstwo a władze lokalne” (w:) Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, seria: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 205, Poznań 1992.
 • Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Kraków 1998.
 • Fabiańska K., J. Rokita, Przedsiębiorczość, ryzyko, struktury, Warszawa 1991.
 • Gruchman B., K. Zawisny, „Metody i instrumenty pobudzania przedsiębiorczości lokalnej (z doświadczeń zagranicznych)” (w:) Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, seria: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 205, Poznań 1992.
 • Kaleta A., H. Kozarowicz, A. Sztando, „Strategiczna współpraca głównych podmiotów sceny lokalnej w dziedzinie ochrony środowiska na przykładzie KGHM «Polska Miedz´» SA i gminy Rudna”, Samorząd Terytorialny 1997, nr 5.
 • Karpiński A., Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej, Wrocław– Warszawa– Kraków 1992.
 • Kozarowicz H., Z. Panasiewicz, A. Sztando, „Koncepcja współdziałania strategicznego specjalnej strefy ekonomicznej i lokalnych instytucji jej otoczenia społeczno-gospodarczego”, Samorząd Terytorialny 1998, nr 7–8.
 • Patrzałek L., „Funkcje ekonomiczne samorządu terytorialnego w okresie transformacji systemowej w Polsce”, seria: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 714, Wrocław 1996.
 • Potok A., A. Futymski, „Aktorzy i statyści w procesie opracowywania strategii rozwoju gminy” (w:) Ryszard Cichocki (red.), Podmiotowość społeczności lokalnych, Poznań 1996.
 • Sztando A., „Strategia rozwoju gospodarczego gminy jako element lokalnego otoczenia przedsiębiorstwa” (w:) Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, seria: Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 755, Wrocław 1997.
 • Śniegowska D., „Samorząd terytorialny a rozwój gospodarki lokalnej” (w:) Gospodarka lokalna w warunkach samorządności, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 205, Poznań 1992.
 • Zalewski A., „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej” (w:) Samorząd terytorialny i gospodarka lokalna, seria: Monografie i Opracowania nr 381, Warszawa 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2419b307-d956-4e45-852d-81012876558a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.