PL EN


2016 | 52 | 4(210) | 451-468
Article title

Differences between women and men in social network usage – selected aspects

Content
Title variants
PL
Różnice związane z płcią w zakresie korzystania z sieci społecznościowych – wybrane aspekty
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Analysis of gender may be applied to many areas of human personalities and activities, including business, science, ICT, society and policy. Thus combining gender issue and innovativeness should be explored in search of extraordinary sources of progress. The purpose of this article is to verify outcomes of one of the themes: the identifi cation of differences between women and men in functionalities and types of knowledge themes obtained from the Internet. The hypothesis was: making the Internet available does not require creative thinking skills from students in acquiring knowledge from the accessible sources online or its operationalization, thus they have to be learned as part of the teaching process. The article contains the results of a pilot survey study conducted among students. The hypothesis was confi rmed. Students using the Internet, and particularly social networks, do not creatively seek new sources of knowledge and resources, and also cannot operationalize or work independently and creatively on these resources. Internet access as such is not enough. It is necessary to for it to be refl ected in the formal transfer of knowledge in universities, as exercises, personal training, or other forms of training, to prepare students for the effi cient and effective use of the Internet.
PL
Dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące europejskiej perspektywy 2020 podkreślają, że zapisy równościowe co do roli kobiet i mężczyzn są dla Europy niezbędne dla Europy, aby wzmocnić wykorzystanie całego swojego potencjału. Dlatego też pozycja kobiet i mężczyzn w gospodarce i społeczeństwie jest ważnym polem badawczym w poszukiwaniu nadzwyczajnych źródeł osiągania postępu. Szczególnie w gospodarce opartej na wiedzy, gdzie innowacyjność zajmuje miejsce kluczowe. Analiza w aspekcie płci może być stosowana do biznesu, nauki, technologii informacyjno-komunikacyjnych, społeczeństwa i polityki. A więc także połączenie kwestii płci i innowacyjności powinny być traktowane jako poszukiwanie niezwykłych źródeł postępu. W artykule przedstawiono wyniki jednego z zadań podejmowanych przez autorów w ramach projektu badawczego zatytułowanego „Innovative Gender – nowe źródło postępu”. Identyfi kacja różnic między kobietami i mężczyznami w umiejętności pozyskiwania wiedzy z Internetu, a także jej wykorzystania (transformacji dla różnych celów) może dostarczyć pewnych uzupełniających dowodów na istnienie określonych źródeł damskiej i męskiej kreatywności. W artykule przedstawiono wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego wśród studentów. Głównym wnioskiem jest to, że zarówno kobiety jak i mężczyźni korzystali z sieci społecznych głównie jako sposobu komunikowania się ze znajomymi, poznawania nowych ludzi, codziennych rozmów o przypadkowych i osobistych sprawach oraz problemach. Ponad 50% wszystkich kobiet i mężczyzn wskazało, że korzysta z Internetu na uczelni iw pracy, ale tylko 14% kobiet i 7% mężczyzn korzystać z wielu serwisów społecznościowych, aby znaleźć informacje i wiedzę niezbędną do rozwiązania profesjonalnych i praktycznych problemów zawodowych czy naukowych. Więc pytanie brzmi, czy Internet zapewnia dostęp do wysokiej jakości wiedzy?
Year
Volume
52
Issue
Pages
451-468
Physical description
Dates
published
2016-09
Contributors
 • Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University
 • Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University
References
 • Afauh A., 2009, Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Advantage, New York: Routledge.
 • Bank B.J., ed., 2011, Gender and Higher Education, Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Beck E.E., Solbrekke T.D., Stuphen M. and Fremstad E., 2014, When mere knowledge is not enough: the potential of building as self-determination, co-determination and solidarity, “Higher Education Research & Development”, 34: 445–457.
 • Biggs J., 2006, What the Student Does: teaching for enhanced learning, “Higher Education Research & Development”, 18: 57–75.
 • Buxarrais M.R., Esteban F., Mellen T., 2014, The state of ethical learning of students in the Spanish university system: considerations for the European higher education area, “Higher Education Research & Development”, 36: 472–485.
 • Chafee J., 2001, Potęga twórczego myślenia, Warsaw: Bartelsmann.
 • Ellis R.A., Ginns P., Piggot L., 2009, E-learning in higher education: some key aspects and their relationship to approaches to study, “Higher Education Research & Development”, 28: 303–318.
 • European Commission, 2015, Horizon 2020, Work Programme 2014–2015, Science with and for Society, Brussels: European Parliament Publishing.
 • Fitzenz J., Mattox J., 2014, Predictive Analytics for Human Resources, New York: Willey.
 • Florida R., 2005, The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent, New York: Harper Business.
 • Freedman D., Pisani R. and Purves R., 2007, Statistics, New York: W.W. Norton.
 • Kaplan R., Norton D., 2004, Strategy Maps: Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes, Boston: Harvard Business School Press.
 • Mitchell Jr. D., Simmons Ch.Y. and Greyerbiehl L.A., ed., 2014, Intersectionality & Higher Education: Theory, Research, & Praxis, New York: Peter Lang Publishing.
 • Piketty T., 2013, Le Capital au XXI siècle, Paris: Seuil.
 • Rothstein J.M., 2004, College Performance Predictions and the SAT, “Journal of Econometrics”, 121: 297–317.
 • Sesil J., 2014, Applying Advanced Analytics to HR Management Decisions: Methods for Selection, Developing Incentives, and Improving Collaboration, Upper Saddle River: Pearson.
 • Smith D.G., 2015, Diversity’s Promise for Higher Education: Making It Work, Baltimore: John Hopkins University Press.
 • Triola M., 2010, Essentials of Statistics, London: Pearson.
 • Wade L., Ferre M.M., 2015, Gender. Ideas, Interactions, Institutions, New York: W.W. Norton.
 • Young J.W. and Fisler J.L., 2000, Sex Differences on the SAT: An Analysis of Demographic and Educational Variables, “Research in Higher Education”, 41: 401–416.
 • Zachorowska-Mazurkiewicz A., 2009, Role of Economic Policy in Reinforcing Gender Inequality – A Case Study of Poland in the European Union, “Journal of Economic Issues”, 43.2: 503–511.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2420df1f-24c3-437c-b99f-b23fd10f3118
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.