PL EN


2015 | 11 | 81-102
Article title

Język pośredniczący jako podstawa przekładu komputerowego wspomaganego przez człowieka

Title variants
EN
Intermediate Language as a Base of Human-Aided Machine Translation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie opracowanej przez autorów koncepcji budowy komputerowego systemu wspomagającego proces przekładu tekstów zapisanych w jednym języku naturalnym na inny język naturalny. Podstawowym założeniem związanym z opracowywanym przez autorów systemem jest jego wielojęzyczność, która może zostać w praktyce osiągnięta jedynie dzięki zastosowaniu koncepcji języka pośredniczącego przekłady. Ponadto rozwiązanie takie powinno umożliwić w przyszłości efektywną rozbudowę systemu poprzez dodawanie do niego nowych języków.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we propose to use an artificial language - ido, as an intermediate language in a human-aided machine translation system. Thanks to use of an intermediate language our system will be able to translate in both directions between any pair of languages. Our system can be used to produce simultaneously texts in many different languages, which can be very useful in many international corporations. In the paper we describe the basic mechanisms related to the way of operation our human-aided machine translation system with intermediate language.(original abstract)
Year
Issue
11
Pages
81-102
Physical description
Contributors
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
References
 • Allen J.F., Natural language understanding, The Benjamin/Cummings Publishing Company, New York 1995.
 • Arnold D., Balkan L., Meijer S., Humphreys R.L., Sadler L., Machine translation: an introductory guide, NCC Blackwell, London 1994.
 • Gajer M., Analiza możliwości i ograniczeń systemów translacji automatycznej wspomaganej przez człowieka na przykładzie systemu tłumaczącego z języka szwedzkiego na polski, "Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji" 2003, t. 49, z. 1, s. 47-105.
 • Gajer M., Specialized fully automatic machine translation system delivering high quality of translated texts, "Task Quarterly" 2009, vol. 13, nr 4, s. 347-354.
 • Gajer M., System translacji automatycznej oparty na uogólnionych przykładach translacyjnych, "Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji" 2003, t. 49, z. 3, s. 405-427.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for Dutch-to-Polish automatic translation system, "Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences" 2003, vol. 51, nr 1, s. 31-57.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for Greek-to-Polish automatic translation system, "Foundation of Computing and Decision Sciences" 2003, vol. 28, nr 2, s. 83-93.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for Norwegian-to-Polish automatic translation system, "Control and Cybernetics" 2004, vol. 34, nr 2, s. 357-386.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for Persian-to-Polish automatic translation system, "Folia Societatis Scientiarum Lublinensis" 2002, vol. 11, s. 117-134.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for French-to-Polish automatic translation system, "Task Quarterly" 2002, vol. 6, nr 3, s. 523-544.
 • Gajer M., The implementation of the example-based machine translation technique for German-to-Polish automatic translation system, "Informatica" 2002, vol. 13, no. 4, pp. 417-440.
 • Gajer M., The pattern-based French-to-Polish machine translation system, "Machinę Translation Review" 2002, nr 13, s. 7-41.
 • Gajer M., Towards a fully-automatic high-quality machine translation system for unrestricted text, "Machine Translation Review" 2001, nr 12, s. 24-35.
 • Gajer M., The proposition of using the example-based machine translation technique for Italian-to-Polish automatic translation system, "Studia Informatica" 2002, vol. 23, nr 4, s. 239-254.
 • Gajer M., Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych w lingwistyce komputerowej celem oceny stopnia pokrewieństwa języków naturalnych, "Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji" 2005, t. 51, z. 2, s. 277-290.
 • Gajer M., Zastosowanie metody Example-based machine translation w specjalizowanych systemach komputerowego przekładu, "Przegląd Elektrotechniczny" 2011, r. LXXXVII, nr 2, s. 173-178.
 • Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999.
 • Hutchins W.J., Machine translation - past, present, future, Ellis Horwood Series in Computers and their Applications, London 1986.
 • Szczepaniak L., Królikowski Z., Kontrolowane języki naturalne - przegląd rozwiązań i zastosowań, "Pro Dialog" 2000, nr 11, s. 47-68.
 • Whitelock P., Kilby K., Linguistic and computational techniques in machine translation system design, UCL Press, London 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-242261eb-3f5b-42b9-aaaa-6d9ec54a95c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.