PL EN


2015 | 3(15) | 127-136
Article title

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa państwa

Content
Title variants
EN
Crisis management in the security system of the state
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to highlight the importance of crisis management within the security system of the state. The main components of crisis management have been discussed. Then current crisis management activities carried out in the government and public administration structures on the national, provincial, county and commune level have been outlined.
Keywords
References
 • 1. Gryz J., Kiler W., System reagowania kryzysowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2007.
 • 2. Kolińska M., Prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, AON, Warszawa, 2010.
 • 3. Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa, 1969.
 • 4. Lidwa W., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa, 2010.
 • 5. Nadarzewski M., Procesy i zjawiska zachodzące w bezpieczeństwie Polski, [w:] Tyburska A. (red.), Ochrona infrastruktury krytycznej, WSPol, Szczytno, 2010.
 • 6. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa, 2007.
 • 7. Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2006.
 • 8. Prońko J., Kryzys i zarządzanie, WSA, Bielsko-Biała, 2006.
 • 9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, War-szawa, 2014.
 • 10. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2007 r., nr 89, poz. 590, z póz. zm.
 • 11. Żmigrodzki M., Zarządzanie kryzysowe w państwie, WSIZiA, Warszawa, 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24244970-1762-4f1a-be58-c044939410c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.