PL EN


2014 | 14 | 103-119
Article title

Poglądy Seneki na temat samobójstwa i ich znaczenie dla współczesnej debaty w zakresie dopuszczalności eutanazji i samobójstwa wspomaganego

Content
Title variants
RU
Взгляд Сенеки на тему самоубийства и его значение для современной дискуссии о допустимости эвтаназии и ассистируемого самоубийства
EN
Seneca’s Views on Suicide and its Significance for the Contemporary Discussion on Euthanasia and Assisted Suicide
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Автор анализирует взгляды Сенеки Младшего и Марка Аврелия на тему самоубийства. Указывая на аргументы стоиков за применение ассистируемой смерти в обыденной жизни, автор обсуждает актуальную юридическую проблему помощи при самоубийстве. Он поднимает вопрос, как далеко законы должны вмешиваться в волю человека, отказывая ей в юридической защите и превращая волю в преступление.
EN
The author analyses the views of Seneca the Younger and Marcus Aurelius on suicide. Pointing to the arguments of the Stoics for practicing assisted death in everyday life, the author discusses the topical issue of legal assisted suicide. He takes up the question of how far the laws should interfere in the will of man, resignation from its legal protection and turning the will into the crime.
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Aureliusz Marek. 2008. Rozmyślania. Kęty: Wyd. Marek Derewiecki.
 • Karłowicz D. 1997. „Problem samobójstwa. Refleksje nad oceną moralną samobójstwa u starożytnych filozofów”. Znak 12 (511).
 • Platon. 2005. Dialogi, tłum. W. Witwicki, tom 1. Kęty: Wyd. Antyk.
 • Seneka. 2000. Myśli. Gdańsk: Tower Press.
 • Seneka. 1998. Dialogi, tłum. S. Stabryła. Warszawa: Wyd. Description.
 • Shegani A., F. Tafaj. 2014. Euthanasia, Last Life Right and Albanian Legislation, www.diritto.it/docs/32741-euthanasia-last-life-right-and-albanian-legislation?page=1 (data pobrania: 10-01-2014).
 • Ślipko T. 2008. Etyczny problem samobójstwa. Kraków: Wyd. Petrus.
 • Tacyt. 2004. Dzieła, przeł. S. Hammer, Warszawa: Wyd. Czytelnik.
 • Tatarkiewicz W. 1968. Historia filozofii, tom 1. Warszawa: PWN.
 • Tokarczyk R. 1995. Prawa narodzin, życia i śmierci. Lublin: Wyd. UMCS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2427fef2-0dd0-4790-9f1a-c8d9561b447b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.