PL EN


2015 | 4/2015 O Młodej Polsce mniej znanej | 239-252
Article title

Pisanie w poprzek dyskursów. Emancypacyjny potencjał prozy Sylwii Chutnik

Content
Title variants
EN
Writing across discourses: emancipatory potential of Sylwia Chutnik’s prose
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the ways in which Sylwia Chutnik uses the category of space to break cognitive schemes and stop the reproduction of discourses which support them. Thanks to “anthropological shift of perspective” (T. Rakowski), warm irony and empathy the author of Pocket Atlas of Women (Kieszonkowy atlas kobiet) shows the lives of people “without a voice” and their inner world full of existential tensions. At the same time, the narrative strategy of Chutnik supports undermining and reinterpreting of the dominant cultural patterns, explores the phenomenon of exclusion and looking for points of subversive character that enables to go beyond fossilized and objectified paradigms.
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Bachmann-Medick D., Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, przeł. K. Krzemieniowa, Warszawa 2012.
 • Brach-Czaina J., Szczeliny istnienia, Kraków 2006.
 • Chutnik S., Warszawa kobiet, Warszawa 2011.
 • Chutnik S., Cwaniary, Warszawa 2012.
 • Chutnik S., Kieszonkowy atlas kobiet, Warszawa 2013.
 • Chutnik S., W krainie czarów, Kraków 2014.
 • Derrida J., Struktura, znak i gra w dyskursie nauk humanistycznych, przeł. M. Adamczyk, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 251-267.
 • Dukaj J., Miasto płynie, [w:] Chwała miasta, red. B. Świątkowska, Warszawa 2012, s. 20-28.
 • Foucault M., Archeologia wiedzy, tłum. A. Siemek, Warszawa 1977.
 • Grochowski G., Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Toruń 2014.
 • Korczyńska-Partyka D., War-saw! Przestrzeń Warszawy utkana z pamięci, „Aspekty” [online] 2014, nr 1, http://aspekty.ikp.uw.edu.pl/?artykul=war-saw-przestrzen-warszawy-utkana-z-pamieci [dostęp 12.08.2015].
 • Leśniakowska M., Warszawa: miasto palimpsest, [w:] Chwała miasta, red. B. Świątkowska, Warszawa 2012, s. 95-102.
 • Lévi-Strauss C., Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 2001.
 • Nycz R., Sylwy współczesne, Kraków 1996.
 • Pessel W.K., Nowa fala varsavianistyki, [w:] Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia, red. Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk, Warszawa 2014, s. 238-245.
 • Rakowski T., Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk 2009.
 • Rewers E., Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków 2005.
 • Janiczek J., Ulica Opaczewska, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Opaczewska_w_Warszawie [dostęp 13.04.2015].
 • Osowski J., Gdzie jest „rondo Gierka”? Nazwa bardzo trafna, „Gazeta Wyborcza” 19.02.2012. Dostępny na: http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,11173679,Gdzie_jest__rondo_Gierka___Nazwa_bardzo_trafna.html [dostęp 28.05.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-242c37fb-1576-4194-82c7-08fe52d6bff3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.