PL EN


2004 | 7 | 53-62
Article title

Wybrane problemy kształtowania się nowej struktury przemysłowej na obszarze GOP

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od ponad dwustu lat na obszarze dzisiejszego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego dominował model gospodarki opartej na węglu. Tworzone na tym terenie przedsiębiorstwa wykształciły strukturę przemysłową zdominowaną przez „przemysł ciężki”, w którym najważniejszą rolę, mierzoną zarówno liczbą pracujących, majątkiem trwałym, jak i wartością sprzedaną produkcji, odgrywało górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo żelaza, koksownictwo i energetyka (ryc. 1).
Keywords
PL
Contributors
  • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
  • Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku, 2001, red. A. Kukliński, Warszawa
  • Materiały Agencji Rozwoju Lokalnego (www.arl.pl/inkubator.html)
  • Materiały Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (www.ksse.com.pl)
  • Tkocz M., 2001, Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego, Katowice
  • Wiedermann K., 2002, Restrukturyzacja i modernizacja hutnictwa Żelaza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (w druku)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-242e5bc5-9214-4350-9e5f-1ad1025e76ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.