PL EN


2017 | 2(54) | 97–110
Article title

Opinia prawna na temat wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 marca 2017 r. w sprawie prejudycjalnej C-390/15 RPO

Content
Title variants
EN
Legal opinion concerning the judgement of the Court of Justice of the European Union of 7.05.2017 on a prejudicial matter C-390/15 RPO
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The opinion supports the Court’s decision that a different treatment of digital books supplied electronically and books supplied in tangible media is sufficiently justified and does not infringe the rule of neutrality and the rule of equal treatment. The judgement argues that to allow the Member States to apply for a diminished VAT rate to electronically supplied digital books would hamper the consistency of the Union’s aim to exclude all electronic services from the category which is subject to a diminished VAT rate. According to the author of the opinion, in the current state of matters, states are not legally allowed to engage in legislative activities with an aim to modify the way of taxation of e-publications
Year
Issue
Pages
97–110
Physical description
Contributors
References
  • M. Koszowski, Granice związania orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Granice państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej, S.M. Grochalski (red.), Dąbrowa Górnicza 2012
  • P. Justyńska, Rola Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w procesie interpretacji prawa wspólnotowego i prawa krajowego państw członkowskich [w:] Wykładnia prawa i inne problemy filozofii prawa, L. Morawski (red.), Toruń 2005
  • B. Makowicz, Harmonizacja podatków pośrednich w UE [w:] „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego” 2004, nr 12
  • L. Oręziak, Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej: implikacje dla Polski, Warszawa 2007
  • Śledzińska-Simon, Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2011, nr 2(26)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24330af2-4e4a-49ce-b77e-cd0ceb83329a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.