PL EN


2018 | 16 | 1 | 85-111
Article title

Najważniejsze elementy reformy kancelarii centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w 1933 roku

Content
Title variants
EN
Poland Foreign Affairs in Warsaw and it’s chancery reform in 1933. The most important elements
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia zmiany jakie zaszyły w kancelarii centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych po wprowadzeniu bezdziennikowego systemu kancelaryjnego w 1933 r. Artykuł przedstawia wpływ wprowadzonych regulacji na miejsce i rodzaj kancelarii oraz na ich pracę.
EN
The contents of the presented article are the main aspects of Poland Foreign Affairs chancery and its reform in 1933. The main reason of reflection on this subject is the desire to develop and supplement the current state of research. The article is based on the subject literature and documents found in polish archives. The seconds reason is the show results of mentioned reform. Chancery and it’s reform allowed for effective functioning of Poland Foreign Affairs after 1933 year.
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
85-111
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, prom35@wp.pl
References
 • Robótka H., Współczesna biurowość. Zagadnienia ogólne, Toruń 2010
 • Robótka H., Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej. Procesy aktotwórcze, Toruń 1993
 • Konstankiewicz M., Kancelaria starostw województwa lubelskiego w latach 1919-1939, Lublin 2011
 • Górak A., Rosyjska kancelaria akt spraw w urzędach lubelskiej gubernialnej administracji ogólnej w latach 1867-1918, Lublin 2008
 • Stosyk S., Racjonalna organizacja biurowości „Gazeta Administracji i Policji Państwowej” nr 6-8.
 • Hausner R., Poczynania organizacyjno-oszczędnościowe w Polsce w latach 1918-1934, Warszawa 1935.
 • Motas M., Pomoce kancelaryjne w centralnych urzędach i instytucjach w okresie międzywojennym, „Archeion”, t. 35, 1961.
 • Kościolek J., Organizacja i technika pracy w biurach, Warszawa 1947.
 • Chmielewski Z., Procesy aktotwórcze w polskich urzędach miejskich 1918-1939, Szczecin 1983.
 • Stosyk S., Przepisy kancelaryjne dla urzędów administracji publicznej w teorii i praktyce, Warszawa 1934.
 • Dereszyńskiej-Romaniuk M., Kancelaria Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego w Toruniu, Warszawa 1998.
 • Serafin T., O służbie kancelaryjnej w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i władzach szkolnych II i I instancji, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, nr 7, 1931.
 • Robaczewski A., Biurowość w Polsce, „Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, nr 19, 1930
 • Kołodziej E., Wstęp do inwentarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie z lat [1915-1917] 1918 – 1939, Warszawa 2000.
 • Kroll B., Wstęp do inwentarza Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat [1917] 1918 – 1939 [1949], Warszawa 1969,
 • Biernat Cz., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.
 • B. Ryszewski, O niektórych podstawowych pojęciach archiwalnych (kancelaria, registratura, zespół archiwalny), „Zeszyty Naukowe Mikołaja Kopernika w Toruniu. Historia”, t.5, z. 35, Toruń 1969
 • Degen R, Kancelaria wojewódzkich urzędów administracji ogólnej na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1950, Warszawa 2005
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24390506-38ba-4845-9acc-d195c721e48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.