PL EN


2014 | 7 | 4(25) | 137-149
Article title

Przewlekły stres i jego konsekwencje dla funkcjonariuszy Policji

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Zawód policjanta należy do tej kategorii zawodów, w których obecne są ciągłe i silne napięcia emocjonalne. Obcowanie ze światem przestępczym, bezpośrednie zagrożenie fizyczne czy wręcz narażenie życia, a także poczucie niepewności towarzyszące ciągłym zmianom organizacyjnym oraz prawno-karne i dyscyplinarne konsekwencje błędu są obciążeniami przekładającymi się na życie zawodowe oraz rodzinne. Nie jest to jednak jedyny zbiór przyczyn związanych z ryzykiem podwyższonego poziomu stresu u policjantów. Drugim, istotnym i często wręcz wysuwanym na pierwsze miejsce są stosunki wewnątrz Policji, związane z samym systemem zarządzania oraz stosunkami interpersonalnymi. Chodzi tutaj o niesprawiedliwe traktowanie przez zwierzchników, brak wsparcia, presję na tzw. wysoką wykrywalność, przy jednoczesnym braku sił i środków do realizacji zadań, uznaniowość przy ocenie pracy.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
References
 • Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. Warszawa 2009
 • Bartuszek G., Łatwiej znieść ciosy. Stres w Policji, „Policja 997” 2009, nr 3
 • Bilska E., Profilaktyka wypalenia zawodowego. Cz. 1, 2 „Niebieska Linia” 2008, nr 5, s. 15-17
 • Bonus-Dzięgo A., Królikowska A., Wpływ wybranych czynników osobowościowych na wypalenie zawodowe policjantów. Raport z badań. Szczytno 2007
 • Bonus-Dzięgo A., Wpływ wybranych czynników osobowościowych na wypalenie zawodowe policjantów. Komunikat z badań. (w:) Szankin
 • T. (red.), Wymiana doświadczeń w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania psychologów w policji. Materiały poseminaryjne. Szczytno 2008
 • Borkowska-Kuś A., Nakonieczna D., Wypalenie zawodowe – czym jest i czy można mu zapobiec?, „Śląska Policja. Kwartalnik Policji Garnizonu Śląskiego” 2011, nr 1
 • Chirkowska-Smolak T., Organizacyjne czynniki wypalenia zawodowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 4
 • Chmielewska M., Stres pod kontrolą? O tym, jak pomóc koledze, który przechodzi kryzys, mówi podinsp. Małgorzata Chmielewska, psycholog koordynator z Biura Kadr i Szkolenia KGP, (rozm.) G. Bartuszek, „Policja 997” 2006, nr 10
 • Ciszewski W., Wypalenie zawodowe wśród pomorskich policjantów, „Pomorska Policja” 2007, nr 5, s. 10-11
 • Derbis R., Baka Ł., Znaczenie wsparcia społecznego i zaangażowania w pracę dla związku stresorów w pracy i wypalenia zawodowego, „Czasopismo Psychologiczne” 2011, t. 17, nr 2
 • Herzyk G., Stelmach J., Wypalenie zawodowe, „Policja” 2006, nr 1
 • Kalisz A., Funkcjonariusz Policji jako ofiara przestępstwa i innych zachowań patologicznych. (w:) Nowicka I., Mosio T. (red.), Polsko-gruzińska wymiana doświadczeń w zakresie podejmowania czynności służbowych przez funkcjonariuszy policji w aspekcie praw i wolności człowieka. Szczytno 2008
 • Kowalczyk M., Problematyka wypalenia zawodowego u policjantów. (w:) Kasprzak J., Bryk J. (red.), Prawo. Kryminalistyka. Policja. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Bronisławowi Młodziejowskiemu. Szczytno 2008
 • Miderska J., Wypalenie zawodowe policjantów. (w:) Gembara S., Rymaniak J. (red.), Organizacja i zarządzanie w policji. Teraźniejszość i przyszłość. Poznań 2007
 • Ogińska-Bulik N., Psychologiczne wyznaczniki zespołu wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji, „Przegląd Psychologiczny” 2006,t. 49, nr 1
 • Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy u policjantów. Źródła. Konsekwencje. Zapobieganie. Łódź 2007
 • Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy w zawodach usług społecznych: źródła, konsekwencje, zapobieganie, Centrum Doradztwa i Informacji, Difin. Warszawa cop. 2006
 • Sęk H. (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa 2009
 • Sitek E., Kiedy pęka psychika. Stres w Policji, „Policja 997” 2008, nr 5
 • Szołtek A., Wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy Policji.(w:) Szafrańska E., Szołtek A. (red.), Psychologia na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Szczytno 2009
 • Uziałło J., Glina w stresie, „Raport. Kwartalnik Policji Kujawsko-Pomorskiej” 2010, nr 9
 • Woźniak M., Stres organizacyjny jako zjawisko występujące w policji.(w:) Gembara S., Rymaniak J. (red.), Organizacja i zarządzanie w policji. Teraźniejszość i przyszłość. Poznań 2007
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-243b58ed-73ec-4791-a741-ca3a279af048
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.