PL EN


2012 | 6(89) | 53-71
Article title

Zarządzanie załogą na statku – badania jakościowe wśród marynarzy

Content
Title variants
EN
Managing Ship Crews: Qualitative Research among Seamen
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
artykule podejmowany jest problem zmieniających się warunków pracy na morzu. Autorzy dokonują rekapitulacji głównych aspektów środowiska pracy na statku dalekomorskim, wykorzystując analizy przeprowadzone na gruncie socjologii morskiej dotyczących polskich przedsiębiorstw gospodarki morskiej w czasach PRL. Następnie, na bazie badań jakościowych przeprowadzonych przez autorów, wyłoniono siedem głównych zagadnień jako podstawowych obszarów problemowych związanych z zarządzaniem załogami marynarzy na statku dalekomorskim. Analizie poddano cztery z nich: różnice kulturowe i zarządzanie różnorodnością, sfera publiczna, ekonomizacja funkcji personalnej, etos marynarza. Na zakończenie zaprezentowano praktyczne wskazówki dla zarządzających zasobami ludzkimi.
EN
This article looks at questions of changing conditions of work at sea. The authors recapitulate the main aspects of the working environment on a deep–sea vessel using maritime sociology based analyses conducted on Polish maritime enterprises during the period of the People’s Republic of Poland. Subsequently, based on qualitative research conducted by the authors, seven main questions were isolated as basic problem areas connected with the management of seamen on a deep–sea vessel. Four of them were subject to analyses: cultural differences and diversity management, the public sphere, the economizing of the personnel function, and the seaman ethos. Practical recommendations for human resource management are presented as a conclusion.
Year
Issue
Pages
53-71
Physical description
Document type
Communiqués
Dates
published
2012-12-15
Contributors
References
 • Arredondo P. (1996), Successful Diversity Management Initiatives, SAGE Publications, Thousand Oaks-London-New Delhi.
 • Bryniewicz W. (2004), Geneza i dzieje socjologii morskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Bryniewicz W., Kołodziej-Durnaś A., Stasieniuk Ż. (2010), The Origins of Maritime Sociology and Trends of Its Development, „Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Maritime Sociology”, t. XIX/vol. XIX, s.121-132.
 • Cocco E. (2010), Performing Maritime Imperial Legacies: Tourism and Cosmopolitanism in Odessa and Trieste, „Anthropological Notebooks”, vol. 16 (1), 2010, s. 37-57.
 • Coelho M.P., Filipe J.B., Ferreira M.B. (2010), Between Market and Law: Common Fisheries Policy and the Quota Hopping Case, „Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Maritime Sociology”, t. XIX/vol. XIX, s. 47-58.
 • Doktór K. (1964), Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego „H.Cegielski”, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Domański H., Sawiński Z., Słomczyński K.M., (2007) Nowa klasyfikacja i skale zawodów, IFiS PAN, Warszawa 2007, s. 153.
 • Durka W. (1995), Władza, efektywność, kierowanie. Studium funkcjonowania organizacji dalekomorskiego statku rybackiego, Szczecin.
 • Heikell T. (2010), Growing up in a Seafaring Family: Recollecting One’s Childhood with an Absent and Present Father, „Roczniki Socjologii Morskiej/Annuals of Maritime Sociology”, t. XIX/vol.XIX, s. 59-72.
 • Janiszewski L. (1967), Rybacy dalekomorscy. Studium socjologiczne, Instytut Zachodni, Poznań.
 • Janiszewski L. (1969), Dalekomorski statek rybacki jako system społeczny, [w:] L. Janiszewski (red.), Ludzie morza, Instytut Zachodniopomorski, Szczecin, s. 25-51.
 • Kołodziej A. (2011), Teoria systemu społecznego a problem zróżnicowania w obrębie organizacji, [w:] Oxana Kozlova, Agnieszka Kołodziej-Durnaś (red.), Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, Economicus, Szczecin 2011, s. 213-215.
 • Kołodziej-Durnaś A. (2009), Zarządzanie różnorodnością – inkluzja, innowacja czy instrumentalizacja?, [w:] Sławomir Banaszak, Kazimierz Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania.
 • Koźmiński A.K. (2000), Zarządzanie międzynarodowe, [w:] Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 531-581.
 • Nikołajew J. (1991), Zawód i praca w rybołówstwie dalekomorskim. Studium wybranych problemów społecznych, Szczecin.
 • Sennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, MUZA SA, Warszawa.
 • Stasieniuk Ż. (2009), Zbiorowość marynarzy w procesie zmian społecznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Notes
PL
To jest polskie tłumaczenie anglojęzycznego artykułu z numeru 2012 6(89) opublikowane na bezpłatnej płycie CD dołączonej do papierowego wydania numeru 2012 6(89) [patrz: Human Resorce Management, ISSN 1641-0882].
EN
The English version of this article was published at Human Resource Management_2012 6(89) [ISSN 1641-0882]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-243cd8b3-f7c7-4479-8b8e-29356d55bdc3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.