PL EN


2017 | 463 | 56-66
Article title

Zarządzanie zmianą w jednoosobowej działalności gospodarczej operującej w przestrzeni wirtualnej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Zmienność otoczenia, jak również kreowanie zmian w samym przedsiębiorstwie pociąga za sobą konieczność bezustannego zarządzania zmianami. W artykule podjęto problem badawczy zarządzania zmianami w jednoosobowym przedsiębiorstwie działającym w przestrzeni wirtualnej, a więc środowisku o wysokiej i nieprzewidywalnej dynamice zmian. Celem artykułu jest jakościowa analiza czynników utrudniających i ułatwiających wdrażanie zmian przez przedsiębiorstwo jednoosobowe działające w przestrzeni wirtualnej. Zastosowano dwie metody badawcze: krytyczną analizę dokumentacji oraz metodę wywiadu skategoryzowanego. Wyniki badań wskazują, że prowadzenie biznesu internetowego niesie wyzwania ze względu na percepcję i wdrażanie zmian. Z drugiej jednak strony automatyzacja działalności w oparciu o stosowane oprogramowanie, jak również posiłkowanie się usługami zewnętrznymi pozwala na sprawne wdrażanie zmian nawet w przedsiębiorstwach jednoosobowych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-245071ec-9c71-4edc-8dac-cc5d27e59778
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.