PL EN


2016 | 1-2 | 117-129
Article title

„Umar pojawia się w Jerozolimie". Pamięć historyczna a ideologia

Content
Title variants
EN
"Umar Appears in Jerusalem". Historical Memory and Ideology
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Since 1948, Palestinian topics have been adopted by writers from different Arabic countries and have acted as a kind of political manifesto. By 1967 they were dominated by secularist views, primarily nationalist and socialist. The defeat of the Arab armies in the war with Israel in 1967 was followed by an ideological crisis that, in later years, resulted in the rise of fundamentalist sentiments. Religion marginalised the old socialist or pan-Arabic ideas and again became an important element of social discourse and the new Arab identity. The popularisation of the Islamic ideology changed the categorisation of the Palestinian conflict from secular into religious. The article examines – on the basis of the novel Umar yazharu fi al-Quds by Nagib al-Kilani – the role which literature played in the process of building a new historical consciousness through the dissemination of Muslim symbols, terms and arguments.
Year
Issue
1-2
Pages
117-129
Physical description
Contributors
References
 • Al-Arini Abd Allah, Al-Ittidżah al-islami fi amal Nadżib al-Kajlani al-kasasijja, Dar Kunuz Iszbilijja li-an-Naszr wa-at-Tawzi, Ar-Rijad, 2005.
 • Al-Kajlani Nadżib, Al-Yaum al-Mawud, Wizarat al-Tarbijja wa-at-Talim, Al-Kahira 1961.
 • Al-Kajlani Nadżib, Ard al-anbija, Dar al-Bajjan, Al-Kuwajt 1969.
 • Al-Kajlani Nadżib, Ramadan habibi, Dar al-Muchtar al-islami, Al-Kahira 1974.
 • Al-Kajlani Nadżib, Lajali Turkistan, Dar an-Nafa’is, Bajrut 1974.
 • Al-Kajlani Nadżib, Azra Dżakarta, Dar an-Nafa’s, Bajrut 1974.
 • Al-Kajlani Nadżib, Lamhat hajati, Al-Dżuz al-awwal, Mu’assasat ar-Risala, Bajrut 1975.
 • Al-Kajlani Nadżib, Katil Hamza, Mu’assasat ar-Risala, Bajrut 1977.
 • Al-Kajlani Nadżib, An-Nida al-chalid, Mu’assat al-Risala, Bajrut 1978.
 • Al-Kajlani Nadżib, Nur Allah, Mu’assasat ar-Risala, Bajrut 1979.
 • Al-Kajlani Nadżib, Rihla ila Allah, Dar al-Muchtar al-Islami, Al-Kahira 1978.
 • Al-Kajlani Nadżib, Amalika asz-Szamal, Dar an-Nafa’is, Bajrut 1979.
 • Al-Kajlani Nadżib, Mawakib al-ahrar, Mu’assasat ar-Risala, Bajrut 1980.
 • Al-Kajlani Nadżib, Fi az-zulam, Mu’assat al-Risala, Bajrut, 1980.
 • Al-Kajlani Nadżib, Az-Zill al-aswad, Dar an-Nafa’is, Bajrut 1982.
 • Al-Kajlani Nadżib, Umar yazharu fi Al-Kuds, Dar al-Muchtar al-Islami, Al-Kahira 2008.
 • Barighisz Muhammad Hasan, Dirasat fi al-kissa al-islamijja al-mu’asira, Mu’assasat al-Risala, Bajrut 1994, s. 38.
 • Bensimon Doris, Errera Eglal, Żydzi i Arabowie. Historia współczesnego Izraela, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2000.
 • Berger Rafał, Islam w Polsce, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej. Instytut Muzułmański, Warszawa 2011.
 • Bielawski Józef, Skarżyńska-Bocheńska Krystyna, Jasińska Jolanta, Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 wiek. Literatura arabskiego Wschodu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 • Dziekan Marek M., Die islamische Literathurteorie und –kritik von ̔Imād ad-Dīn Halīl. Ein Vergleichendes Studium, „Rocznik Orientalistyczny” 2009, t. LXII, z. 2, s. 15–25.
 • Gil Moshe, A History of Palestine, 634-1099, Cambridge University Press, Cambridge 1997.
 • Grabowski Wojciech, Fundamentalizm muzułmański na Bliskim Wschodzie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • Hitti Philip K., Dzieje Arabów, PWN, Warszawa 1969.
 • Khalidi Rashid, Palestinian Identity. The Construction of Modern National Consciousness. Columbia University Press, New York 2010.
 • Koran, przeł. Bielawski Józef, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 • Kubarek Magdalena, Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2009.
 • Kubarek Magdalena, Współczesna literatura muzułmańska w krajach arabskich, „Litteraria Copernicana: Arabia. Stałe i zmienne w literaturze arabskiej” 2014, nr 13, z. 2, s. 39–53.
 • Kubarek Magdalena, Muzułmańska perspektywa w twórczości Nağība al-Kaylānīego, w: Adam Bednarczyk, Magdalena Kubarek, Maciej Szatkowski (red.), Orient w literaturze – literatura w Oriencie.
 • Spotkania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 170–172.
 • Madeyska Danuta, Historia świata arabskiego. Okres klasyczny od starożytności do roku 750, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1999.
 • Michalak-Pikulska Barbara, Poeci emiraccy a sprawa palestyńska, w: Adnan Abbas, Adrianna Maśko (red.), W kręgu zagadnień świata arabskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2015, s. 83.
 • Mosbahi Hassouna, Die rebellischen Töchters Sheherezades. Arabische Schriftstellerinnen der Gegenwart, Verlag C.H. Beck, München 1997.
 • Mrozek-Dumanowska Anna, Islam i jego odnowa. Na przykładzie krajów arabskich, Turcji i Iranu, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2010.
 • Philipp Thomas, Islam in ausgewählten Staaten. Israel und die Besetzten Gebiete, w: Werner Ende, Udo Steinbach (red.), Islam in der Gegenwart, 5. aktualisierte und erw. Aufl., C.H. Beck Verlag, München 2005, s. 498–502.
 • Reid Donald M., The Odyssey of Farah Antun, Bibliotheca Islamica, Minneapolis-Chicago 1975, s. 81–89.
 • Szarkowska Agnieszka, Świadomość i pamięć historyczna, w: Elwira Jolanta Kryńska (red.), Terror i konspiracja. Młodzież wobec indoktrynacji komunistycznej 1945-1956, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok, 2004, s. 23–24.
 • Radomski Andrzej, Sztuka jako źródło do badania historii. Czy historiografia jest sztuką (na przykładzie literatury)?, „Kultura i historia” 2001, nr 2 http://www.kulturaihistoria. umcs.lublin.pl/archives/37 [15.04.2016].
 • Tibi Bassam, Islam i polityka. Islam polityczny oraz fundamentalizm muzułmański, „Bliski Wschód.
 • Społeczeństwo – polityka – tradycje” 2004 nr 1 (1), s. 25.
 • http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/8/17/ [17.04.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-245342db-e6d1-411e-b54b-da5a3374f4df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.