PL EN


2016 | 3 | 5-12
Article title

Wprowadzenie do trzeciego numeru „Studiów Krytycznych”

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Publisher

Year
Issue
3
Pages
5-12
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Adorno T.W. (1990). Telewizja jako ideologia (Fernsehen als Ideologie). [w:] Adorno T.W. Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy
 • Baranowski M., Cichocki P., Maraszkiewicz M. (2016). Przestrzeń publiczna i państwo dobrobytu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 • Bauman Z. (2006). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Sic!
 • Bauman Z. (2010). Socjalizm. Utopia w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Bauman Z., Czapnik S. (2016). Jak słowo ciałem uczynić. Z Zygmuntem Baumanem rozmawiaSławomir Czapnik. „Studia Krytyczne – Critical Studies”, 2, 8–20.
 • Blackshaw T., Crabbe T. (2004). New Perspectives on Sport and ‘Deviance’: Consumption,Performativity and Social Control. Abingdon – New York: Routledge.
 • Czapnik S. (2014). Europeizacja i nowy nacjonalizm gospodarczy w wybranych państwachUE. [w:] D. Drałus, M. Wichłacz (red.). Nowoczesne formy patriotyzmu i nacjonalizmuw kontekście przemian współczesnych systemów społeczno-politycznych. WrocławAtla 2, 181–207.
 • Czapnik S., Baranowski M. (2016). W poszukiwaniu strukturalnych korzeni zamachówterrorystycznych we Francji w latach 2015–2016. „e-Politikon”, 20, 71–93.
 • Karwat M. (1980). Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja politykiw marksizmie. Warszawa: PWN.
 • Karwat M. (1989). Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej. Warszawa:PWN.
 • Karwat M. (2012). O karykaturze polityki. Warszawa: Muza.
 • Klementewicz T. (1986). Argumentacje polityczne. Język i techniki. Warszawa: CentralnyOśrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
 • Marks K. (1949a). Osiemnasty Brumaire’a Ludwika Bonaparte. Warszawa: Książkai Wiedza.
 • Marks K. (1949b). Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa. [w:] MarksK., Engels F. O materializmie historycznym. Warszawa: Książka i Wiedza, 5–10.
 • Marks K., Engels F. (2008). Manifest komunistyczny. Warszawa: Jirafa Roja.
 • Sennett R., Cobb J. (1972). The Hidden Injuries of Class. Cambridge: Cambridge UniversityPress.
 • Siermiński M. (2016). Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968–1980. Warszawa:Książka i Prasa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-9078
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2453f15b-e85d-413b-bed2-145e2c642fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.