PL EN


2016 | 12 | 1(32) | 7-26
Article title

Uczenie się a zarobki – dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych

Content
Title variants
EN
Learning and earnings – children’s understanding of the economic problems of the adult world
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The results of the qualitative research on younger school-aged children’s perception of the relation between the learning outcomes and their impact on the financial situation of the adult have been presented in the article. What the paper attempts to address are the main differences in children’s knowledge about making money and their attitudes towards the basic sources of achieving financial success in adulthood. The article also tries to present some general reflections and to indicate possible research directions in this issue.
Year
Volume
12
Issue
Pages
7-26
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Burris V. (1982), The child’s conception of economic relations: A study of cognitive socialization. „Sociological Focus”, nr 15 (4).
 • Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Frączak-Rudnicka B. (2004), Dzieci w roli konsumentów – przyspieszona socjalizacja konsumencka. W: M. Marody (red.), Zmiana czy agnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gopnik A. i in. (2004), Naukowiec w kołysce. Warszawa, Wydawnictwo Media Rodzina.
 • Goszczyńska M. (2010), Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Goszczyńska M., Kołodziej S., Trzcińska A. (2012), Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji dzieci i młodzieży. Warszawa, Wydawnictwo Difin.
 • IPSOS, 2010, Raport z badań. http://www.ipsos.pl/kieszonkowe-dzieci-2010, 14.05.2013.
 • John, D.R. (1999), Consumer socialization of children: A retrospective look at twenty-five years of research. „Journal of Consumer Research, nr 26 (3).
 • Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kołodziejczyk A. (2012), Trzy podejścia do wyjaśniania natury procesu socjalizacji konsumenckiej. „Psychologia Społeczna”, nr 73 (22).
 • Kołodziejczyk A. (2009), Rozwój socjalizacji konsumenckiej w świetle badań nad dziecięcymi teoriami umysłu. Refleksje nad rozumieniem perswazyjności reklamy i przekonywaniem rodziców do zakupów. „Psychologia Rozwojowa”, nr 14 (3).
 • Kupisiewicz M. (2004a), Edukacja ekonomiczna dzieci. Z badań nad rozumieniem wartości pieniądza i obliczeniami pieniężnymi. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kupisiewicz M. (2004b), Jak kształtuje się u dzieci rozumienie wartości pieniądza. Metody diagnostyczne, ich cechy psychometryczne oraz wskazówki do interpretacji wyników badań. Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Lachowicz-Tabaczek K. (2004), Potoczne koncepcje świata i natury ludzkiej: ich wpływ na poznanie i zachowanie. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Lassare D. (1996), Consumer education in French families and schools. W: P. Lunt, A. Furnham (red.), The economic beliefs and behaviours of young children. Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 • Leiser D. (1983), Children’s conceptions of economics: The constitution of a cognitive domain. „Journal of Economic Psychology”, nr 4.
 • Leiser D., Sevon G., Levy D. (1990), Children’s economic socialisation: Summarizing the crosscultural comparison of ten countries. „Journal of Economic Psychology”, nr 11.
 • Nowak-Dziemianowicz M. (2006), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław, Dolnośląska Szkoła Wyższa.
 • Piotrowska A. (2015), Postępowania z pieniędzmi trzeba uczyć się od dziecka, „Przezorność”, nr 3.
 • Roland-Lévy Ch. (2004), W jaki sposób nabywamy pojęcia i wartości ekonomiczne? W: T. Tyszka (red.), Psychologia ekonomiczna. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Sobieraj W. (2013), Socjalizacja ekonomiczna dzieci jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego. „Nauki Społeczne”, nr 2(8).
 • Trzebiński J. (2000), Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk, Gdańskie WydawnictwoPsychologiczne.
 • Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wojciechowska L. (2007), Świat pieniądza w oczach dziecka; rozumienie przez dzieci procesówekonomicznych doświadczanych w rodzinie. W: M. Czerwińska-Jasiewicz, E. Dryll-Wiśniewska(red.), Rozważania o rozwoju i wychowaniu. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu PsychologiiPAN.
 • Ward S. (1974), Consumer socialization. „Journal of Consumer Research”, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-1582, 2451-2230
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2456af6d-0169-4835-bd12-4f5e5530422e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.