PL EN


2019 | 11(47) | 1 | 125-136
Article title

O niektórych błędach sumienia i trudnościach w ich przekraczaniu

Title variants
EN
On Fallacies of Conscience. The Difficulties Concerning Overcomings of Conscience’s Defectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest wadliwość sumienia. Część pierwsza prezentuje wybrane koncepcje sumienia oraz praktyczne skutki ich przyjęcia. W dalszej kolejności przedstawiona jest argumentacja na rzecz tezy, że zachodzi konieczny związek między przekraczaniem błędów sumienia a rozpoznaniem obiektywnej wartości dobra moralnego. Ostatnia część artykułu została poświęcona zakłamaniu, które oparte na błędnej koncepcji sumienia, stanowi jego najbardziej oporną na zmiany deformację.
EN
The paper concerns the defectiveness of conscience. I start with description of conscience’s concepts and the practical results of its acceptance. Then I argue for the thesis that cognition of moral good’s objective value is necessary for the overcomings defectiveness of conscience. Finally I formulate the concept of mendacity as the form of conscience defect the most resistant to changes.
Contributors
  • Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, szudra@kul.pl
References
  • Arystoteles (1982). Etyka nikomachejska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
  • Biesaga, T. (2008). Sumienie. W: A. Maryniarczyk (red.), Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 9 (s. 267-270). Lublin: Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu.
  • Maritain, J. (2001). Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
  • Szostek, A. (2009). Otwartość na prawdę fundamentem wychowania sumienia. W: K. Krajewski (red.), Racjonalność w etyce. Sumienie: prawość i twórczość. Lublin: Wydawnictwo KUL.
  • Woroniecki OP, J. (1986). Katolicka etyka wychowawcza. W: Etyka ogólna. T. 1. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
  • Chudy, W. (2003). Filozofia kłamstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen.
  • Shakespeare W. (1980). Sławna historia żywota Króla Henryka VIII. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-247a1790-8d91-46c3-a734-1d34ce4d623d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.