PL EN


2015 | 6 (785) | 105-116
Article title

Produktywność pracy a efektywność przedsiębiorstw górniczych

Title variants
EN
Workforce Productivity and the Effectiveness of Mining Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problemu produktywności pracy w polskiej branży górnictwa węgla kamiennego. W sytuacji, w jakiej znajduje się aktualnie polskie górnictwo, problematyka ta jest szczególnie istotna. Koszty pracy są bowiem głównym składnikiem kosztów produkcji węgla. Celem badań jest analiza porównawcza i ocena produktywności pracy w poszczególnych przedsiębiorstwach branży górnictwa węgla kamiennego w latach 2009-2013. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zasoby ludzkie nie są wykorzystywane efektywnie we wszystkich przedsiębiorstwach w branży. W poszczególnych przedsiębiorstwach górniczych bardzo zróżnicowana jest rentowność pracy i koszty pracy na 1 zatrudnionego oraz produktywność kosztów pracy. W artykule zwrócono szczególną uwagę na przyrosty kosztów pracy, mające miejsce w okresach w których jednocześnie odnotowuje się znaczący spadek wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Decyzje takie mogą skutkować poważnymi kryzysami finansowymi i mogą doprowadzić do upadłości przedsiębiorstwa.
EN
The article relates to the problem of workforce productivity in the Polish hard coal mining industry. This problem is highly important in a situation that the Polish mining industry is currently facing. The costs of workforce are the main element of the cost of coal production. The objective of research is to perform a comparative analysis and assessment of workforce productivity in the individual enterprises from the hard coal mining industry in the years 2009-2013. On the basis of the research conducted it was concluded that human resources are not used effectively in all the enterprises in the industry. There is varied workforce productivity and cost of workforce per 1 employee as well as productivity of cost of workforce in the particular mining enterprises. In the article a special attention is paid to the increase in cost of workforce taking place in the periods when a considerable fall in the enterprises’ financial results is observed as well. Such decisions may result in serious financial crises and may lead to the enterprise’s bankruptcy.
Contributors
author
  • prof. dr hab. inż. Marian Turek, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
  • dr inż. Aneta Michalak, Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2486bc74-f23d-4d24-afc7-5b91177e4748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.