PL EN


2010 | 85 | 147-155
Article title

Kryzys finansowy - przypadek czy konieczność? - wyjaśnienie teoretyczne genezy kryzysu

Title variants
EN
Financial Crisis - the Case or the Necessity? - Theoretical Explaining the Genesis of the Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ludzie od początku swojego istnienia zmagają się z sytuacjami kryzysowymi. Często można spotkać się z definiowaniem kryzysu jako sytuacji, w której należy podejmować walkę, która jest negatywnym przeżyciem dla ludzi, ale zarazem w której następuje punkt zwrotny. Wyjaśnienie genezy kryzysu pozwala zrozumieć mechanizmy nim kierujące, a tym samym przewidzieć czas i miejsce wystąpienia oraz skuteczniej przeciwdziałać jego skutkom.
EN
People from the beginning of their being are struggling with contingencies. It is often possible to meet with defining the crisis as the situation, in which one should take the fight which is with negative experience for people, but all at the same time which a turning point is coming in. Explaining the genesis of the crisis, lets understand mechanisms managing it, and hence predict the time and the place of the address, and more effectively to counteract his effects.
Contributors
  • Akademia Pedagogiczna w Krakowie
References
  • 1. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  • 2. Lubiński M., Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa 2002.
  • 3. Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  • 4. Marczak K., Piech K., Cykle koniunkturalne: ujęcie historyczne i przegląd głównych teorii, Warszawa 2008
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24903e38-e7cf-466a-8b1e-92dae083f295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.