PL EN


2013 | 3 | 1 | 27-35
Article title

O związkach między rozwojem poznawczym i rozumowaniem moralnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W teoriach poznawczo-rozwojowych przyjmuje się założenie o paralelizmie strukturalnym, czyli jedności rozwoju różnych dziedzin myślenia. Lawrence Kohlberg, tworząc swoją teorię rozwoju rozumowania moralnego, postawił hipotezę, zgodnie z którą rozwój poznawczy jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym rozwoju moralnego. Celem prowadzonych rozważań jest wskazanie na związek między rozwojem poznawczym i rozumowaniem moralnym oraz przedstawienie wyników badań empirycznych, których intencją była weryfikacja hipotezy Kohlberga.
EN
Within the cognitive-developmental approach there is an assumption of structural parallel- ism that is an assumption of the developmental integrity of different areas of thinking. While creating his own theory of moral development, Lawrence Kohlberg formulated a hypothesis that cognitive development is a necessary — but not a sufficient — condition of moral devel- opment. The aim of this paper is to focus on the relationship between cognitive development and moral reasoning and to present the results of empirical research that intended to verify Kohlberg’s hypothesis.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
27-35
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24969d64-49e9-43b7-b74f-2d50846b2e15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.