PL EN


2017 | 1(2) | 28-47
Article title

Koła Rodzin Milicyjnych – powstanie, organizacja i praca propagandowa

Content
Title variants
EN
The Organization of Militia Family – structure and propaganda activity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koła Rodzin Milicyjnych (KRM) były organizacją prorządową, ściśle współdziałającą z Ligą Kobiet Polskich (LKP). Nadrzędnym celem tych obydwu organizacji było kształtowanie zgodnych z oczekiwaniami władz postaw politycznych wśród Polek i tym samym wychowanie kobiety, obywatelki świadomej swych praw i obowiązków w stosunku do Ojczyzny i społeczeństwa. Realizując ten cel, działaczki przede wszystkim miały wspierać i popularyzować politykę władz, prowadząc działalność wychowawczo-propagandową w różnych środowiskach społecznych. W polskiej historiografii brakuje opracowań dotyczących zarówno KRM, jak i LKP. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie przyczyn powstania KRM i ich struktury organizacyjnej. W publikacji zaprezentowano również formy i sposoby prowadzenia pracy propagandowej oraz inne rodzaje działalności. Podstawą do napisania artykułu były materiały archiwalne Ligi Kobiet Polskich i Kół Rodzin Milicyjnych przechowywane w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.
EN
The Organization of Militia Family was a pro-government group which in the initial period of its existence closely cooperated with the League of Polish Women. It was established in 1969 when the political and economic situation in Poland was difficult. Polish society didn’t accept the government’s policy and started to criticize it. Consequently, the members of the organization decided on introducing propaganda toconvince Poles that the government’s policy was right. They tried toimpose socialist ideology on Polish society. The activities of the Organization of Militia Family didn’t revolveonly around spreading socialist propaganda. Its members were involved in different kinds of philanthropic activity. The fall of communism meant the end of pro-government organizations in Poland including the Organization of Militia Family.
Year
Issue
Pages
28-47
Physical description
Dates
published
2017-06-30
Contributors
 • Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie
References
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Akta Kół Rodzin Milicyjnych
 • Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Akta Ligi Kobiet Polskich
 • Fidelis Małgorzata, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, przeł. Maria Jaszczurowska, Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2010, ISBN 978-83-280-1532-6.
 • Jarska Natalia, Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945¬1956, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2015, ISBN 978-83-7629-764-4.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, Kaczmarczyk Wiesław, Funkcjonowanie organów śledczych MBP, KdsBP i MSW w latach 1945-1956, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989" 2011, nr 1.
 • Mayer Piotr, Milicja Obywatelska 1944-1957. Geneza, organizacja, działalność, miejsce w aparacie władzy, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004, ISBN 837-29-9331-9.
 • Mikusiński J. Wiktor, Ruch związkowy funkcjonariuszy MO w 1981 r. Zarys historii, Warszawa 2015, ISBN 978-83-936205-6-2.
 • Lubik-Reczek Natalia, Reczek Rafał, Liga Kobiet - organizacja „reprezentująca" interesy kobiet w Polsce Ludowej. Zarys działania, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2013, nr 4, ISSN 1731-7517.
 • Marcinkiewicz-Kaczmarczyk Anna, Rola Ligi Kobiet w popularyzowaniu władz polityki „Polski Ludowej' [w:] „Polska Ludowa" 1944-1989 -
 • wybrane problemy historii politycznej i społecznej, red. Dorota Litwin--Lewandowska, Krzysztof Bałękowski [online], Lublin: Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2016 [Dostęp: 12.09.2016]. Dostępny w World Wide Web: < http://bit.ly/2rj79AV>.
 • Nowak Barbara, Seruing Women and the State: The League of Women in Communist Poland [online], praca dokt., The Ohio State University 2004 [Dostęp: 14.11.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2diMB3h>.
 • Nowakowska-Wierzchoś Anna, Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) - dokumenty programowe, Lublin: „Komunizm: system - ludzie - dokumentacja" [online] 2013, nr 2 [Dostęp: 14.11.2016]. Dostępny w World Wide Web: <http://bit.ly/2rQH8th>.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24970e42-75c1-4d87-b858-c4d95792f59e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.