PL EN


2010 | 2/3(9/10) | 319-325
Article title

Rafał Matyja, Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
recenzja
Keywords
Year
Issue
Pages
319-325
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Konserwatyzm. Historia i współczesność, red. S. Stępień, Lublin 2003.
 • Matyja R., Konserwatyzm po komunizmie, Warszawa 2009, s. 9, 14, 54, 135, 144.
 • Matyja R., Państwowość PRL w polskiej refleksji politycznej lat 1956-1980, Kraków 2007.
 • Mich W., Myśl polityczna polskiego ruchu konserwatywnego, Lublin 1994.
 • Sordyl G., Spadkobiercy stańczyków. Doktryna konserwatyzmu polskiego w latach 1979-1989, Kraków 1999.
 • Stępień S., Ustrój polityczny III RP w koncepcjach programowych ruchu konserwatywnego [w:] Konserwatyzm na Podlasiu, red. J. P. Gieorgic, Białystok 2005.
 • Tokarz G., Konserwatyści polscy wobec chrześcijaństwa w latach 1989-1999, Wrocław 2002.
 • Turek W., RMP PK i SKL: od ruchu narodowo-katolickiego do partii demo-liberalnej, Myśl Konserwatywna 1997, nr 1; B. Borowik, Myśl konserwatywna [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008.
 • Turek W., Ustrój państwa w polskiej publicystyce konserwatywnej lat dziewięćdziesiątych XX w. [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. II, red. J. Faryś, T. Sikorski, P. Słowiński, Gorzów Wielkopolski 2007.
 • Wandowicz K., Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce, Wrocław 2000.
 • Zięba A., Współczesny konserwatyzm polityczny [w:] Doktryna i ruch konserwatywny we współczesnym świecie. Materiały pokonferencyjne, red. H. Łakomy, Kraków 1992, s. 5.
 • Zięba A., Współczesny konserwatyzm polityczny [w:] Doktryna i ruch konserwatywny we współczesnym świecie. Materiały pokonferencyjne, red. H. Łakomy, Kraków 1992.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-2498ad11-d63e-4e0f-b21b-96e79e7fd856
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.