PL EN


2016 | 2(14) | 111-130
Article title

Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach na tle religijnym w I połowie XX wieku

Content
Title variants
EN
Ethnic relations in Warmia and Masuria on the religion background in the first half of the twentieth century
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Warmia and Masuria are one of the most diversified culture and ethnical regions in the 20th century – to 1945 they found in the German state, and after the II world war within the limits of the polish state. The author presents ethnic relations on the religion background in the first half of the 20th century. There was the half-century particularly important for the ethnic relations in East Prussia. On the relations have impacted important historical events. To understand where the melting pot in the areas came from and how looked like the ethnic relations on the religion background before and after the II world war, first of all the author showed a brief history this areas and brought closer at that time existing the social relations. Besides he explained what is difference between Masurians and Warmiaks, what is the Protestantism Masurians and Catholicism Warmiaks and how looked like the polish movement in Warmia and Masuria at the turn of 19th and 20th century. The author especially focused on presentation this ethnic relations and relations evangelical church and catholic church on the ethnic background in East Prussia before II world war and in the period after war.
Contributors
 • Instytut Studiów Politycznych PAN
References
 • Achremczyk S., Warmia, Wydawnictwo Litera, Olsztyn 2000.
 • Bartoszek A., Integracja narodowa na Śląsku Opolskim a instytucje lokalne i socjalistyczne państwo, [w:] Integracja społeczna ludności rodzimej Śląska po 1945 roku, red. W. Jacher, Instytut Śląski, Opole 1994.
 • Berlińska D., Mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości, Instytut Śląski, Opole 1999.
 • Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Hejger M., Przekształcenia narodowościowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945-1959, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2008.
 • Herder J. G., Ausgewählte Werke, Verlag des Bibliographischen Instituts, Hildburghausen 1871.
 • Herder J. G., Myśli o filozofii dziejów, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1962.
 • Hroch M., Das Europa der Nationen: die moderne Nationsbildung im europäischen Vergleich, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005.
 • Kopiczko A., Kościół warmiński a polityka wyznaniowa po II wojnie światowej, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn 1996.
 • Kurcz Z., Przywódcy mniejszości niemieckiej na Śląsku o sobie i swoich zbiorowościach, „Przegląd Zachodni” 1993, nr 3.
 • Kwaśniewski K., Integracja społeczności regionalnej – Śląsk Opolski, Instytut Śląski, Opole 1987.
 • Linek B., „Odniemczanie” województwa śląskiego w latach 1945-1950, Instytut Śląski, Opole 1997.
 • Linek B., Polityka antyniemiecka na Górnym Śląsku w latach 1945-1950, Instytut Śląski, Opole 2000.
 • Mazur Z., O legitymizowaniu przynależności Ziem Zachodnich i Północnych do Polski, [w:] Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005 – 60 lat w granicach państwa polskiego, „Ziemie Zachodnie”. Studia i materiały, red. A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2006, nr 23.
 • Nijakowski L.M., Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Scholar, Warszawa 2006.
 • Nitschke B., Sytuacja niemieckiej ludności cywilnej na ziemiach polskich, [w:] Kompleks wypędzenia, red. W. Borodziej, A. Hajnicz, Znak, Kraków 1998.
 • Romanow Z., Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej Ziem Zachodnich i Północnych w latach 1945-1960, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1999.
 • Sakson A., Mazurzy – społeczność pogranicza, Instytut Zachodni, Poznań 1990.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24a1f02a-4bd0-44cd-8b32-c4da332f12b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.