PL EN


2017 | 52 | 372-383
Article title

Od edukacji do e-gospodarki. Kreatywność szansą na egalitaryzm globalny

Content
Title variants
EN
Creativity from education to e-economy as a chance for global egalitarianism
RU
От образования к электронной экономики. Креативность шанса на глобальный эга- -литаризм
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano charakterystyki systemu edukacji wraz ze wskazaniem jego przemian w kierunku kreatywnego kształcenia oraz przedstawiono zasady funkcjonowania elektronicznej gospodarki stwarzającej potencjalne możliwości równości w skali globalnej. Na tle retrospekcji instytucji edukacyjnych ukazano mankamenty obowiązującego systemu edukacji i konieczność jego zmian z punktu widzenia kreatywności jako wzorca kształtowania społeczeństwa informacyjnego. Zaprezentowano motywacje kreatywności jednostki w ekonomii kreatywności oraz miejsca socjalizacji kreatywnych jednostek (środowisko, instytucje, organizacje, second life). Przedstawiono ideę i struktury elektronicznej gospodarki.
EN
The article describes the characteristics of the system of education, together with an indication of its transition towards creative learning and presents the principles of functioning of the electronic economy posing potential opportunities for equality on a global scale. With the background of the educational institutions retrospect the author shows the shortco-mings of the existing education system and the need to change it from the point of view of creativity as a standard of shaping the information society. The paper presents motivations of individual creative learning in creativity economy and socialization places of creative individuals (environment, institutions, organizations, second life). It also presents the idea and structure of the electronic economy.
Year
Volume
52
Pages
372-383
Physical description
Contributors
References
 • Borcuch A., 2010, Cyfrowe społeczeństwo w elektronicznej gospodarce, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Castells M., 2003, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, przeł. z ang. T. Hornowski, „Rebis”, Poznań.
 • Godin S, 2010, Plemiona 2.0. zostań internetowym przywódcą, tł. z ang. Magda Witkowska, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Grocholewski Z., 2013, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 • Jung B., 2010a, Inna ekonomia i ekonomia współpracy – lekcje savoir-vivre’u Web 2. [w:] Wokół mediów ery Web 2.0, red. B. Jung, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Jung B., 2010b, Kreatywne gospodarki i „kreatywna klasa”. Otoczenie mediów ery Web 2.0 [w:] Wokół mediów ery Web 2.0, red. B. Jung, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Keen A. 2007, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, tł. z ang. M. Bernatowicz i in., wprow. K. Krzysztofek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Mattelart A., 2004, Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie, tł. z fr. J. Mikułowski Pomorski, „Universitas”, Kraków.
 • Mayer-Schonberger V., Cukier K., 2014, Big Data. Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, przekł. M. Głatki, MT Ltd. Biznes, Warszawa.
 • Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego [raport o rozwoju społecznym] streszczenie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa.
 • Sokołowski M., 2007, Kultura, media, komunikacja wiary. Wybrane problemy aksjologii w społeczeństwie informacyjnym, „Algraf”, Olsztyn.
 • Stalder F., 2012, Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Tadeusiewicz R., 2002, Społeczność Internetu, wyd. 2 uzup., „Exit”, Warszawa.
 • Truszkowska-Wojtkowiak M., Wojtkowiak J., 2008, Społeczeństwo informacyjne. Pytania o tożsamość, wiedzę i edukację, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, Sopot.
 • Wątroba W., 2009, Homo postmillenicus, Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24a65035-f62a-4683-926a-bb4004388f6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.