PL EN


2013 | 32 | 578-590
Article title

Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu

Content
Title variants
EN
Usage of Web 0.2 tools in educational process in management science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nieustanny rozwój technologii komunikacyjno-informacyjnych stwarza edukacji coraz to nowsze możliwości. Daje szybki dostęp do informacji i możliwość korzystania z gamy różnorod-nych źródeł oraz nieograniczonych zasobów dostępnych w sieci. Celem artykułu jest pokazanie możliwości wykorzystania narzędzi Web. 2.0. w naukach o zarządzaniu. Zaprezentowano w nim narzędzia technologii Web 2.0, oparte przede wszystkim na bezpośredniej wymianie wiedzy między użytkownikami Internetu. Począwszy od aplikacji umożliwiających kontakt i komunikację z innymi użytkownikami sieci oraz wspólną pracę na odległość, z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji, a skończywszy na możliwościach publikowania i promowania swoich wytworów. Takie wykorzystanie nowych technologii daje szanse studentom zarządzania rozwijania zdolności poznawczych, pracy w grupach, czy zdalnego prezentowania własnych opinii szerszemu gronu uczestników i czyni ich bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.
EN
Continual development of communicational and informational technology creates the new possibilities to education. It enables quick access to information from the wide range of different sources and unlimited web resources. The aim of this article is to demonstrate using Web 2.0 tools in management education. It presents Web 2.0 technology tools based on direct exchange among Internet users. Starting from application which enables them communication and distance common work using different kinds of application to opportunity of publishing and promotion of their own creations. Such usage of the new technology gives the management students an opportunity to develop their cognitive abilities, work in groups, present their own opinions to wide range of participators and make them more attractive at the work market.
Year
Issue
32
Pages
578-590
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
References
 • Dąbrowski M., E-learning 2.0 – przegląd technologii i praktycznych wdrożeń,
 • „E-mentor”, 1(23), Warszawa 2008.
 • Kwiatkowska D., Let’s Pin It. Blog o edukacji, E-mentor: http://www.e-mentor.edu.pl/
 • blog/wpis/id/25 (dostęp 15.09.2012).
 • Kwiatkowska D., Przełamując lody online. Blog o edukacji, E-mentor: http://www.e-mentor.edu.pl/blog/wpis/id/10 (dostęp 15.09.2012).
 • Kwiatkowska D., Dąbrowski M., Nowoczesne technologie w rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych – wyniki badań, „E-mentor”, 3(45), Warszawa, 2012.
 • Lubina E., Web 3.0 jako transgresja kulturowa w wymiarze społecznym, „E-mentor”, 1(23), Warszawa 2008.
 • Sosnowska J., Web 3.0 jest bliżej niż myślisz. Gazeta.pl Technologie, 2012, http://tech
 • nologie.gazeta.pl/internet/1,104665,7963172,Web_3_0_jest_blizej_niz_myslisz.html (dostęp 15.09.2012).
 • Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA), Projekt Certyfikacja w e-learningu, zestaw kompetencji e-nauczyciela: http://www.sea.edu.pl/kryteria/pliki/SEA-kompetencje_e-nauczyciela.pdf (dostęp 15.09.2012).
 • Zając M., Witek K., Web 2.0 na uczelni – przegląd badań i aplikacji, „E-mentor”, 3(40), Warszawa 2011.
 • Zieliński Z.E., Rola i znaczenie Web 2.0 w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • „E-mentor”, 2(24), Warszawa 2008.
 • FocusWeb.pl, http://www.focusweb.pl/slownik/15-znacznik-definicja (dostęp 15.09.
 • 2012).
 • Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje Bitstrips, http://www.bitstrips.com (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje Bubbl, http://bubbl.us (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje grupy Google, http://groups.google.com/grphp?hl=pl (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje Mindmeister, http://www.mindmeister.com/home/editions (dostęp 15.09.
 • 2012).
 • Aplikacje Scivee, www.scivee.tv (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje StripGenerator, http://stripgenerator.com (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje TED, www.ted.com (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje ToonDoo, http://www.toondoo.com (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje Vocaroo, http://vocaroo.com (dostęp 15.09.2012).
 • Aplikacje Wiggio, http://wiggio.com (dostęp 15.09.2012).
 • Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji”, http://www.e-mentor.
 • edu.pl/aps/opis (dostęp 15.09.2012).
 • Przewodnik po aplikacjach Web 2.0 stosowanych w edukacji”, http://www.e-mentor.
 • edu.pl/aps/lista (dostęp 15.09.2012).
 • Serwis C4LPT, http://c4lpt.co.uk/top-100-tools-for-learning-2011 (dostęp 15.09.2012).
 • Serwis Go2web2.0, http://www.go2web20.net (dostęp 15.09.2012).
 • Web 2.0 Cool Tools for Schools, http://cooltoolsforschools.wikispaces.com (dostęp 15.09.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24afba04-5da9-4baf-ad5e-26ca5db8caf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.