PL EN


2015 | 4 | 2 | 25-36
Article title

Powiązania krótkoterminowych i długoterminowych stop procentowych Polski i strefy euro

Authors
Content
Title variants
EN
Linkages among Polish and Eurocurrency shortand long-term interest rates
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była ocena istnienia i charakteru powiązań długookresowych między krotkoi długoterminowymi stopami procentowymi Polski i strefy euro. Wykorzystano szeregi czasowe trzymiesięcznych i dziesięcioletnich stop procentowych dla okresu styczeń 2000–grudzień 2009, z miesięczną częstotliwością obserwacji. W badaniach zostały zastosowane techniki integracji i kointegracji. Zgodnie z hipotezą oczekiwań struktury terminowej stop procentowych (EHT) oraz teorią niepokrytego parytetu stop procentowych (UIP), przy założeniu racjonalnych oczekiwań, układ analizowanych czterech zmiennych powinny wiązać trzy wektory kointegrujące. Wyniki analiz nie potwierdziły słuszności hipotez EHT i UIP w odniesieniu do stop procentowych polskich i strefy euro. Wykazano natomiast istnienie relacji długookresowej między spreadami Polski i strefy euro, przy czym spread strefy euro był przyczyną w sensie Grangera dla spreadu Polski.
Keywords
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
25-36
Physical description
Contributors
author
  • Mgr, Zakład Ekonometrii, Wydział Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6e, 75-343 Koszalin,, ewa.czapla@tu.koszalin.pl
References
  • Bruggemann R., Lutkepohl H. (2005), Uncovered interest rate parity and the expectations hypothesis of the term structure: empirical results for the US and Europe, SFB 649, „Economic Risk Discussion Paper”, No. 035.
  • Campbell J. Y., Shiller R. (1987), Cointegration and tests of the present value relation, „Journal of Political Economy”, Vol. 95, No. 5.
  • Granger C. W. J. (1981), Some Properties of Time Series Data and their Use in Econometric Model Specification, „Journal of Econometrics”, Vol. 16, No. 1.
  • Johansen S. (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, „Journal of Economic Dynamics and Control”, Vol. 12, No. 3.
  • Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  • Syczewska E. M. (1999), Analiza relacji długookresowych: estymacja i weryfikacja, Szkoła Głowna Handlowa, Warszawa.
  • Toda H. Y., Yamamoto T. (1995), Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes, „Journal of Econometrics”, Vol. 66, No. 1–2.
  • Wolters J. (2003), Uncovered interest rate parity and the expectation hypothesis of the term structure: Empirical results for the US and Europe, w: I. Klein & S. Mittnik (eds.), Contributions to Modern Econometrics: From Data Analysis to Economic Policy. In Honour of Gerd Hansen, Kluwer: Bosten.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b096d8-277f-43c8-a7fd-a03207b36106
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.