PL EN


2016 | 2(21) | 69-79
Article title

PIOSNKI NIE TYLKO ZANA - NAWIĄZANIA I KONTYNUACJE

Content
Title variants
EN
SONGS, NOT ONLY BY TOMASZ ZAN
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper deals with the issues of the genre of the 19th century folk songs. It begins with the reflexion on the works of Tomasz Zan, and then moves to describe melodie daurskie [Daursk Melodies].
Keywords
Year
Issue
Pages
69-79
Physical description
Contributors
  • Wydział Nauk Humanistycznych KUL
References
  • Danuta Zamącińska, Wiersze i piosnki Tomasza zana, w: Archiwum literackie, red. Kazimierz Budzyk i in., t. VII: Miscellanea z lat 1800–1850, red. nauk. Czesław Zgorzelski, Wrocław 1963.
  • Małgorzata Cwenk [Król], Czeczot (jeszcze) nieznany. uzupełnienie «Poezyi Filomatów» J. Czubka, w: W cieniu mickiewicza, red. Jacek Lyszczyna i Małgorzata Bąk, Katowice 2006.
  • Aleksander Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832, t. VIII: Wyciąg z protokołów Т. P. N., zredagowany przez radcę Atanazego Iwanowicza Krassowskiego, Warszawa–Kraków 1911.
  • Marek Piechota, Pieśń, w: Słownik literatury XIX wieku, red. Józef Bachórz, Alina Kowalczykowa, Warszawa 1994.
  • Wiktoria Śliwowska, materiały do historii zesłańców syberyjskich. Justynian Ruciński – Gustaw Ehrenberg – Aleksander Krajewski, „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 1.
  • Jan Trynkowski, Chatka Antoniego. Komentarz do obrazka «Obchód Imienin antoniego Beaupré w Nerczyńsku w 1855 r.» opublikowanego w «Przeglądzie Wschodnim» 1991, t. I, z. 2, „Przegląd Wschodni” 1991, t. I, z. 4.
  • Pieśń, w: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1998.
  • Danuta Zamącińska, Ze studiów nad kompozycją wierszy lirycznych Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne” 1959 [1960], t. VIII, z. 1.
  • Danuta Zamącińska, Arcydzieła są pełne łez, w: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. Dariusz Seweryn, Wojciech Kaczmarek, Agata Seweryn, Lublin 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b0fb90-9054-46ea-8bea-be749a5d0e16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.