PL EN


2010 | 23 | 29-42
Article title

Transformacja ustrojowa Polski. Państwo dobre czy państwo złe?

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Polish political transformation. A good or bad state?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule autor poszukuje odpowiedzi na pytanie dlaczego Polska, po dwóch dekadach transformacji społecznej, politycznej i ekonomicznej wciąż przechodzi chorobę niedostatku sprawności ustrojowej oraz jakie jest miejsce i rola politologa wobec zachodzących zjawisk. Autor konkluduje, że większość z warunków niezbędnych do stworzenia podstaw polityki demokratycznej dotychczas jeszcze w pełni nie zaistniała. W Polsce brakuje edukacji proobywatelskiej dostosowanej do nowej pozycji kraju, odpowiednio przygotowanej klasy politycznej, mechanizmów kształtujących nowoczesną aktywność obywatelską, oraz prasy zdolnej samoistnie (w oderwaniu od bieżącej polityki) kształtować wiedzę i postawy obywateli. Dostrzegalne jest wyłącznie rodzące się społeczeństwo obywatelskie, fatalne obciążone dawniejszymi i bardziej współczesnymi doświadczeniami historycznymi. Skutkiem jest m.in. zła świadomość społeczno-polityczna Polaków, którzy sami uczą się „polityki”, obserwując działania polityków.
EN
In the early twenty first century, is it possible – in the very heart of Europe – to build a “bad”, state, i.e. a state not functional in the view of modern standards of democracy? What are these standards? Why Poland, after 18 years of social, political and economic transformation has been still presenting the lack of systemic efficiency? What is the reason for negative, external and internal feelings in relation to Third Republic? And finally, what is the place and role of the political scientist in the face of that phenomena? Here are some basic questions that the author pose to himself and strives to answer in this article.
Year
Issue
23
Pages
29-42
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
References
  • Almond G.A., Powell Jr G.B., Kultura polityczna, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wybór W. Derczyński, A. Jasińska Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
  • Dahrendorf R., Teoria konfliktu w społeczeństwie przemysłowym, w: Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, wybór W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
  • Matusewicz Z.,O konieczności upadku PRL i niektórych tego konsekwencjach, w: Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych, red. S. Wróbel, Katowice 1998.
  • Miśkiewicz B., Wstęp do badań historycznych, Warszawa–Poznań 1985.
  • Peters G.B., Administracja publiczna w systemie politycznym, Warszawa 1999.
  • Popper K., Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977.
  • Popper K., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, Warszawa 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b42678-60da-4c11-bb8b-dc2d5bc7d460
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.