PL EN


2016 | 45 | 150-160
Article title

The Importance of the Country of Origin of the Products in the Purchase Decisions under Globalisation and Digitalisation of Consumption

Authors
Content
Title variants
PL
Znaczenie kraju pochodzenia produktów w procesie decyzji zakupu w warunkach globalizacji i digitalizacji konsumpcji
Важность страны происхождения товаров в принятии решения о по-купке в условиях глобализации и дигитализации потребления
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Country of origin of a product is a key factor for a large group of consumers, although the importance is varied and depends on industry. Manufacturers and retailers aware of the importance of this factor are trying to use it also in the case when the real place of origin is not favourable to them in respect of image, by misleading customers. The aim of the article was to present diverse scope of importance of country of origin for different segments of buyers in relation to the differ-ent product categories. An attempt was made to determine the methods and sources which are used by consumers to collect information about the country of origin. Research was conducted in Q4 2014, among 158 respondents, residents of Podkarpackie voivodship. The research indicates that consumers in many cases have a problem with identifying the country of origin, or declare that they are able to do so but the sources of information indicated by them are of doubtful credibility. The effect of country of origin is the impact of the available information about a specific country, its stereotypes or attitudes, on the evaluation of a product, which is identified with this country. Connotations, in connection with the country of origin may therefore affect the sales on interna-tional market. This depends to large extent on those positive and negative stereotypes concerning the country of origin of products, which are deeply rooted in consumers’ minds.
PL
Kraj pochodzenia produktów jest czynnikiem istotnym dla sporej grupy konsumentów, choć ranga jego jest różna w zależności od branży. Producenci i handlowcy świadomi znaczenia tego czynnika starają się go wykorzystać także w przypadku, gdy ich rzeczywiste pochodzenie nie jest dla nich wizerunkowo przychylne, poprzez informacje wprowadzające klienta w błąd. Celem artykułu było przedstawienie zróżnicowanego znaczenia kraju pochodzenia dla róż-nych segmentów nabywców w odniesieniu do różnych kategorii produktów. Ponadto dążono do ustalenia sposobów i źródeł informacji, poprzez które konsumenci określają kraj pochodzenia. Źródłem danych stanowiących podstawę wnioskowania były wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w IV kwartale 2014 r, wśród 158 respondentów, mieszkańców woj. podkarpackiego. Badania dowodzą, że konsumenci w wielu przypadkach mają problem z określeniem kraju pochodzenia, względnie deklarują, że są w stanie tego dokonać, ale wymieniane źródła informacji podają te deklaracje w wątpliwość. Efekt kraju pochodzenia oznacza wpływ posiadanych informa-cji o określonym kraju, jego stereotypu lub nastawienia do niego, na ocenę produktu, który jest z tym krajem utożsamiany. Konotacje, mające związek z krajem pochodzenia mogą mieć zatem wpływ na poziom sprzedaży firm działających na rynku międzynarodowym. Uzależnione jest to głównie od zakorzenionych u odbiorców tych pozytywnych, jak i negatywnych stereotypów, związanych z pochodzeniem produktów.
Year
Volume
45
Pages
150-160
Physical description
Contributors
  • Department of Marketing and Entrepreneurship Faculty of Economics University of Rzeszów, slawekd@univ.rzeszow.pl
References
  • Duliniec E., 2007, Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa..
  • Figiel A., 2004, Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Jedlińska R., 2014, Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w procesie globalizacji, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
  • Polscy konsumenci a pochodzenie produktów, 2013, Raport z badań stowarzyszenia PEMI, Warszawa.
  • Pecotich A., Ward W., 2007, Global branding, country of origin and expertise, International Marketing Review, Vol. 24, No. 3.
  • Rosłan M., 2007, Znaczenie miejsca wytwarzania produktów w wyborach konsumenckich, TNS OBOP, Warszawa..
  • Ulusoy E., 2007, Scenes from a street: Visual impact of globalization on consumtion-scapes, Advances in Consumer Research, Vol. 34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24b7bc8c-ddfe-4f81-932f-a11cbdb5386b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.