PL EN


2016 | 2 | 135-145
Article title

Turystyka kulturowa, rozważania a wyjazdy. Europa Zachodnia oczami XVIII-wiecznego podróżnika Wasila Zinowiewa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wasil Zinowiew jest autorem dziennika, będącego podstawą analizy niniejszego artykułu. Jego wspomnienia, utrwalone w formie listów, spisywane zostały w okresie odbywania podróży po Europie Zachodniej (po Niemczech, Włoszech, Francji, Anglii) w latach 1784-1788. Wyjazd stał się dla autora listów powodem do rozmyślań nad wieloma sprawami związanymi z życiem, wiarą, systemem władzy w ówczesnym świecie, czy polityki. Zinowiew porusza także kwestie wychowania dzieci oraz pochyla się nad sztuką i kulturą. Na podstawie wspomnień podróżnika można zauważyć pewne tendencje zachodzące ówcześnie w Europie Zachodniej, będącej pod wszechstronnym wpływem epoki oświecenia, a przede wszystkim zapoznać się z poglądami indywidualnego człowieka oraz sposobem pojmowania przez niego otaczającego go świata. Zaś analiza danego źródła pozwoli na wykazanie cech ówczesnego podróżowania, a także wytypowanie priorytetów ówczesnych podróżników.
Keywords
Year
Issue
2
Pages
135-145
Physical description
Dates
online
2017-04-01
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bazylow L., Historia Rosji, wyd.4, Wrocław 2006
 • Black J., Europa XVIII wieku 1700-1789, Warszawa 1997
 • Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej w XVIII wieku, Warszawa 1955
 • Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata od paleolitu do czasów najnowszych, wyd. 4, Warszawa 2004
 • Gierowski J.A., Historia Włoch, wyd. 2, Wrocław 1999
 • Hazard P., Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga, przeł. H. Suwała, Warszawa 1972
 • Hinz H., Od religii do filozofii. Z dziejów kultury umysłowej epoki oświecenia, Warszawa 1960
 • Mantoux P., Rewolucja przemysłowa XVIII wieku. Zarys dziejów powstania wielkiego nowoczesnego przemysłu w Anglii, Warszawa 1957
 • Salmonowcz S., Prusy. Dzieje państwa i społeczeństwa, wyd. 3, Warszawa 2004
 • Блестящий век Екатерины II. Вторая половина XVIII века. Биографический справочник в четырех частях, В. Н. Никулин, red. cz. 4, Kaliningrad, 2010
 • Тополова О.С., Использование дневниковой формы как проявление авторского самосознания в путевой литературе второй половины XVIII века, „Ученые записки казанского института. Гуманитарные науки”, t. 154, cz. 5, 2012, s. 223-230. s. 223-230
 • Зиновьев B.H., Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии, „Русская старина”, Санкт-Петербург 1878, т. 23, nr 1012, s. 207-240, s. 399-440, 593-607
 • Зиновьев, Василий Николаевич, w: Русский биографический словарь, red. Е.С. Шумигорски, М. Г. Курюмов, t. 7, Петроград 1916, s. 397-399
 • Левинтон А.Г., Фишман О. Л., Просвещение в странах Западной Европы и в Северной Америке, Просвещение в странах Востока,
 • http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/093/449.htm, dostęp: 13 listopada 2015 r.
 • Сидоров С. Е., Журнал путешествия В. Н. Зиновьева по Германии, Италии, Франции и Англии, w: Записки русских путешественников за границу XII-XVIII вв, red. Е.Б.Смилянский, Москва 2013/2014, s. 111-113
 • Яблочков М.Т., История дворянского сословия в России, Санкт-Петербург 1876
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24bc3ee2-a3b4-4786-9778-1be3d855cb8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.