PL EN


2015 | 12(948) | 29-42
Article title

Sposoby podziału środków na konsumpcję, oszczędzanie i inwestowanie wśród polskich gospodarstw domowych

Authors
Title variants
EN
Resource Allocation for Consumption, Savings and Investments among Polish Households
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono dane z ogólnopolskich badań z zakresu sposobu podziału dochodu przez gospodarstwa domowe na konsumpcję oszczędności i inwestycje. Zbadano, które cechy tych podmiotów wpływają na wybór sposobu podziału środków. Dokonano także analizy celów przeznaczania środków finansowych z oszczędności lub inwestycji oraz analizy potrzeb. Uzyskane wyniki wskazują, że najwięcej badanych gospodarstw domowych z góry zakłada wydawanie całego dochodu na konsumpcję. Oszczędności w gospodarstwach domowych są najczęściej gromadzone na lokatach bankowych i nie zakłada się z góry określonego celu konsumpcyjnego. Oszczędności i inwestycje zaspokajają najczęściej potrzeby związane z bezpieczeństwem oraz pragnieniem posiadania i powiększania majątku. Wydawanie środków z oszczędności częściej niż wydawanie środków pochodzących z inwestycji wiąże się z zaspokajaniem potrzeby samorealizacji.
EN
The main subject of this article was the analysis of data from national research on how Polish households share resources on consumption, savings and investments. The paper investigates which features of households influence how money is allocated. The analysis included the goals of saving and investing, and the needs respondents to a survey satisfied by these means. The results indicate that most of the surveyed households anticipate spending all income on consumption. Accumulated savings generally located in bank deposits are not initially earmarked for any particular purpose or goal. Savings and investments mostly satisfy the needs of security and the desire to possess increasing wealth. Self-realisation needs are more often satisfied by spending savings than by investing.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomii, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, fatulad@uek.krakow.pl
References
  • Cartwright E. [2011], Behavioral Economics, Routledge, London–New York.
  • Fatuła D., [2010], Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 192, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. Aspekty metodologiczne [2013], red. A. Sagan, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  • Rudnicki L. [2012], Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
  • Stasiuk K., Maison D. [2014], Psychologia konsumenta, PWN, Warszawa.
  • Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households [2014], red. A. Sagan, Fundation of the Cracow University of Economics, Kraków.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24bcc76a-6598-4f3a-9b8b-c4bc3f00e9b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.