PL EN


2017 | 4 | 79-93
Article title

Która gramatyka jest realna psychologicznie? Wybrane modele lingwistyczne na tle wyników badań eksperymentalnych

Authors
Content
Title variants
EN
Which Model of Grammar is Psychologically Real? Selected Models of Linguistic on the Background of Experimental Results
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is reconnaissance. The author seeks to answer the question: which model of grammar is psychologically real? The content of the paper focuses on issues relating to the hypothesis of grammar: phrase structures grammar and dependency grammar. In close relationship with the analyzed problem author make some experiments. On this basis, the author draws own conclusions.
Year
Issue
4
Pages
79-93
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Apresjan J., 1971: Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej. Saloni Z., tłum. Warszawa.
 • Bever T.G., 1970: The Cognitive Basis for Linguistic Structures. In: Hayes J.R., ed.: Cognition and the Development of Language. New York, s. 279–362.
 • Bogusławski A., 2004: Aspekt i negacja. Warszawa.
 • Brzeziński J., 2012: Metodologia badań psychologicznych. Warszawa.
 • Friederici A.D., 2011: The Brain Basis of Language Processing: From Structure to Function. “Physiological Reviews” no 91 (4), s. 1357–1392.
 • Gaifman H., 1965: Dependency Systems and Phrase-structure Systems. “Information and Control” VIII, s. 304–337.
 • Greene J., 1977: Psycholingwistyka. Chomsky a psychologia. Łaszcz J., tłum. Warszawa.
 • Johnson N.F., 1965: The Psychological Reality of Phrase-structure Rules. “Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” IV, s. 469–475.
 • Johnson-Laird P.N., 1996: Gramatyka a psychologia. W: Noama Chomsky’ego próba rewolucji naukowej. Antologia tekstów. T. 2: Generatywny program badań nad ludzkim umysłem. Graff A. [et al.], tłum. Warszawa, s. 149–162.
 • Lakoff G., Johnson M., 1988: Metafory w naszym życiu. Krzeszowski T.P., tłum. Warszawa.
 • Langacker R., 2009: Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie. Tabakowska E. i in., tłum. Kraków.
 • Laskowski R., 1998: Kategorie morfologiczne języka polskiego – charakterystyka funkcjonalna. W: Grzegorczykowa R., Laskowski R., Wróbel H., red.: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Warszawa, s. 152–170.
 • Lyons J., 1998: Chomsky. Stanosz B., tłum. Warszawa.
 • Marr D., 1982: Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information. New York.
 • Mazurkiewicz-Sokołowska J., 2006: Transformacja i strategie wiązania w lingwistycznych badaniach eksperymentalnych. Kraków.
 • Mykowiecka A., 2007: Inżynieria lingwistyczna. Komputerowe przetwarzanie tekstów w języku naturalnym. Warszawa.
 • Polański K., red., 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław.
 • Rączaszek-Leonardi J., 2008: Metodologiczne podstawy współczesnej psycholingwistyki. W: Stalmaszczyk P., red.: Metodologie językoznawstwa. Współczesne tendencje i kontrowersje. Kraków, s. 236–251.
 • Siuta J., red., 2006: Słownik psychologii. Kraków.
 • Such J., Szcześniak M., 1999: Filozofia nauki. Poznań.
 • Vigliocco G., Vinson D.P., Druks J., Barber H., Cappa S.F., 2011: Nouns and Verbs in the Brain: A Review of Behavioural, Electrophysiological, Neuropsychological and Imaging Studies. “Neuroscience and Biobehavioral Reviews” XXXV, s. 407–426.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24be18c2-3eea-4479-a9f4-ba40044b891c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.