PL EN


Journal
2012 | 3 | 366–372
Article title

Niewielkie, a znaczące – rola mikroRNA w powstawaniu, detekcji oraz leczeniu nowotworów na przykładzie nowotworu żołądka

Authors
Content
Title variants
EN
Small but signifiant- the role of microRNAs in the formation, detection and treatment of cancer based on gastric cancer
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie intensywnego rozwoju chorób cywilizacyjnych, m.in. nowotworów żołądka, niezbędne jest zaprojektowanie markerów, które umożliwią wczesne ich wykrycie, pozwolą na szybkie podjęcie leczenia oraz zapobiegną zwiększeniu liczby zgonów. Taką potencjalną możliwością są mikroRNA, czyli krótkie cząsteczki RNA modulujące aktywność ściśle określonych fragmentów RNA i odgrywające szczególną rolę w wielu procesach fijologicznych i patologicznych. Wpływając na proliferację, cykl komórkowy oraz apoptozę komórek nowotworowych odgrywają znaczącą rolę również w nowotworzeniu. Wykrywalne w osoczu odstępstwa od ich normalnego poziomu, związane z każdym z etapów rozwojowych nowotworu mogą czynić je skutecznymi i nieinwazyjnymi biomarkerami, pozwalającymi nie tylko na detekcję i rozpoznawanie nowotworów, ale także na ich predykcję. Dalsze poznanie ich funkcji i właściwości może owocować odkryciem skutecznych leków do walki z nowotworami.
EN
In the era of intensive development of lifestyle diseases such as stomach cancer, it is crucial to design markers that enable their early detection, allow rapid introduction of treatment and prevent the increase in the number of deceases. Potential possibility is microRNAs, short RNA molecules which modulate the activity of specifi fragments of RNA and play an important role in many physiological and pathological processes. Affcting cell proliferation, cell cycle and apoptosis of cancer cells also play a significant role in neoplasia. Detectable levels of derogation from the regular level associated with each of the stages of tumor development may make them effctive and non-invasive biomarkers, allowing not only for early detection and identifiation of cancer’s type, but also on their prediction. Further understanding of their functions and properties can result in the discovery of effctive methods of cancer treatment.
Journal
Year
Issue
3
Pages
366–372
Physical description
Contributors
  • Zakład Genetyki, Zamiejscowy Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24bffe31-f049-4762-b8fe-4d28c384f25c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.