PL EN


2013 | 143 | 43-52
Article title

Integracja transportu miejskiego i regionalnego jako czynnik rozwoju rynku publicznych przewozów pasażerskich

Authors
Content
Title variants
EN
Integration of the Urban and Regional Transport as the Factor of Development of the Public Passenger Transport Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents, on the background of theoretical considerations, conditioning of urban and regional transport integration. Positive and negative factors of integration were discussed as well as their consequences for public passenger transport market.
Year
Volume
143
Pages
43-52
Physical description
Contributors
author
References
 • A. Mężyk, Uwarunkowania integracji usług w przewozach pasażerskich, w: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, red. M. Michałowska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007, s. 210-211.
 • T. Dyr, M. Ożóg, Uwarunkowania rozwoju transportu w Unii Europejskiej, TTS, 2010, nr 3.
 • J. Bogusławski, K. Szałucki, O. Wyszomirski, Problemy integracji transportu miejskiego w procesie dostosowania Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie, Seria: materiały konferencyjne, 2000, nr 39 (119), s. 105.
 • A. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002, s. 15-16.
 • K. Heffner, Problemy zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001, s. 31-32.
 • K. Heffner, Przestrzenny aspekt integracji polskiej wsi. Lokalne rynki pracy i zmiany funkcji ośrodków rozwoju obszarów wiejskich, w: Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, red. K. Heffner, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008, s. 15-16.
 • S. Dziadek, G. Dydkowski, R. Tomanek, Metody integracji komunikacji miejskiej w aglomeracjach na przykładzie GOP, w: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko- -przemysłowych, red. F. Kuźnik, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996, s. 118-119.
 • B. Mazur, Integracja taryfowo-biletowa pasażerskiego transportu zbiorowego - wybrane przykłady dwubiegunowych układów przestrzennych, "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 12, s. 24.
 • W. Starowicz, R. Janecki, Kształtowanie systemów obsługi pasażerskiej przez samorządy szczebla powiatowego i wojewódzkiego, w: Aktualne problemy regionalnego transportu pasażerskiego w Polsce, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie, Seria: materiały konferencyjne, 2004, nr 63 (113), s. 129.
 • R. Janecki, Kształtowanie systemu publicznego transportu pasażerskiego o zasięgu regionalnym - nowe podejście, "Transport Miejski i Regionalny" 2004, nr 11, s. 4-8.
 • J. Laskowska, Koncepcja kształtowania systemu przewozów pasażerskich w województwie lubuskim, "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 11, s. 20-21.
 • R. Tomanek, Czynniki efektywności zarządów transportu miejskiego, "Transport Miejski i Regionalny" 2005, nr 3, s. 5.
 • R. Tomanek, Pomiar integracji miejskiego transportu zbiorowego - charakterystyka problemu, "Transport Miejski i Regionalny" 2007, nr 6, s. 39.
 • K. Grzelec, H. Kołodziejski, M. Wołek, O. Wyszomirski, Integracja taryfowo-biletowa jako pierwszy etap integracji transportu zbiorowego w aglomeracji gdańskiej, "Transport Miejski i Regionalny" 2006, nr 1, s. 15.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24c8a60e-63ea-49b3-8e6d-df90a98e3161
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.