PL EN


2013 | 61 | 5: Neofilologia | 115-131
Article title

Portret kobiety z kryzysem kultury w tle: Marlene Streeruwitz Entfernung. (2006) i Inga Iwasiów Na krótko (2012)

Authors
Title variants
EN
A Portrait of a Woman with a Crisis of Culture in the Background: Marlene Streeruwitz Entfernung. (2006) and Inga Iwasiów Na krótko (2012)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is a comparative analysis of two contemporary novels – by the Polish author Inga Iwasiów Na krótko and the Austrian writer Marlene Streeruwitz Enfernung. A reflection that both novels have in common is a diagnosis of the condition of contemporary womanhood in relation to current social and cultural transformation. In the world of more and more dynamic technologisation, digitalisation, bureaucratisation and increasing significance of practical specialist knowledge, qualifications encouraged by humanities, such as moral and aesthetic sensitivity, ability to perceptively interpret and evaluate the reality, become considerably less important. As a result of the rights achieved in the course of the 20th century emancipation movement women gained free access to culture and universities. Nowadays, they face a crisis of the above mentioned areas, which forces them to redefine themselves.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest komparatystycznej analizie dwóch współczesnych powieści – polskiej autorki Ingi Iwasiów Na krótko oraz austriackiej pisarki Marlene Streeruwitz Entfernung. Refleksją łączącą obie powieści jest diagnoza kondycji współczesnej kobiecości w powiązaniu z aktualnymi przemianami społecznymi i kulturowymi. W świecie coraz dynamiczniejszej technologizacji, digitalizacji, biurokratyzacji i wzrastającego znaczenia praktycznej fachowości kwalifikacje kształcone przez humanistykę, takie jak wrażliwość moralna i estetyczna, zdolność przenikliwej interpretacji i wartościującej oceny rzeczywistości boleśnie tracą na znaczeniu. Kobiety, które dzięki prawom osiągniętym przez ruchy emancypacyjne XX wieku uzyskały wolny dostęp do świata kultury oraz życia uniwersyteckiego stają obecnie w obliczu kryzysu tych sfer, co zmusza je do nowego samookreślenia.
Contributors
author
 • Katedra Niemieckojęzycznej Literatury II Połowy XX Wieku, Instytut Filologii Germańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, wiosna@kul.lublin.pl
References
 • BAUMAN, Z., TESTER, K.: O pożytkach z wątpliwości. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2003.
 • BAUMAN, Z.: Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora 2011.
 • BAUMAN, Z.: Liquid Modernity. Cambridge: Polity Press 2000. (wyd. pol. Płynna nowoczesność. Przeł T. Kuntz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006).
 • BOVENSCHEN, S.: Älter werden. Notizen. Frankfurt a. M.: Fischer Verlag 2009.
 • DRYNDA, J.: Spiegel-Frauen. Zum Spiegelmotiv in Prosatexten zeitgenössischer österreichischer Autorinnen. Frankfurt a. M., Berlin, Bern: Peter Lang 2012.
 • HARENBERG, S.: Liebe, Sexualität, Erotik? „Verführungen. 3. Folge Frauenjahre.“ von Marlene Streeruwitz. W: Lustfallen. Erotisches Schreiben von Frauen. Red. Ch. Kalkuhl, W. Solms. Bielefeld: Verlag Aisthesis 2003 s. 49-57.
 • HAβ, U, STREERUWITZ, M.: „die leerstelle zu sehen. Das wäre es.“ Ein Gespräch über das Theater. W: M. Streeruwitz. Text + Kritik. Red. H. L. ARNOLD. München: Richard Boorberg Verlag 2004 s. 59-65.
 • IWASIÓW, I.: Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego. Próba feministyczna. Szczecin: W.A.B. 1994.
 • IWASIÓW, I.: Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2000.
 • IWASIÓW, I.: Rewindykacje. Kobieta czytająca dzisiaj. Kraków: Universitas 2002.
 • LIOSA, M. V.: Wie Froschhaut in der Sonne. Die Kultur der Zukunft wird von Frauen bestimmt. „Die Süddeutsche Zeitung“ 1994 nr 231.
 • LORENZ, D. C. G.: Feminismus als Grundprinzip und Autorenposition bei Marlene Streeruwitz. W: „Aber die Erinnerung davon.“ Materialien zum Werk von Marlene Streeruwitz. Red. J. BONG, R. SPAHR, O. VOGEL. Frankfurt a. M.: Fischer Verlag 2007 s. 51-74.
 • STREERUWITZ, M.: Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Frankfurter Poetikvorlesungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1998.
 • STREERUWITZ, M.: Mein Körper. W: M. Streeruwitz. Tagebuch der Gegenwart. Wien, Köln, Weimar: Böhlau 2002.
 • STREERUWITZ, M.: Sein. Und Schein. Und Erscheinen. Tübinger Poetikvorlesungen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24cc2be8-0f29-4c76-8b11-ea01228cce03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.