PL EN


2014 | 8 | 1 | 153-166
Article title

Wykroczyć poza teraźniejszość. Creatio continua w teologii stworzenia Jürgena Moltmanna

Content
Title variants
EN
Extending the present. Creatio continua in Jürgen Moltmann’s theology of creation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tam, gdzie tradycyjna teologia zestawiała fakt istnienia przygodnego, skończonego świata z obrazem wszechmocnego i wiecznego Stwórcy, rodziło się pytanie: dlaczego świat, a my wraz z nim, ciągle trwa? Wyrażona klasycznym językiem odpowiedź mówiła o creatio continua, wskazując na Boga, który nieustannie podtrzymuje w istnieniu powołane do życia byty. Ta kategoria teologiczna wymaga dziś pogłębionego namysłu i poszerzenia badawczej perspektywy, by nie straciła aktualności. Wartą zauważenia próbę takiej refleksji podejmuje Jürgen Moltmann, nadając zagadnieniu ciągłego stwarzania historiozbawczo maksymalną pojemność oraz wyraźnie pneumatologiczny charakter. W niniejszym tekście wskazuje się na oryginalne wątki treściowe, które wnosi niemiecki dogmatyk w rozumienie creatio continua.
EN
The given study attempts to reconstruct the insight into the doctrine of creatio continua according to Jürgen Moltmann’s intuitions. As he claims, the idea of continuous creation – in order to be properly exposed – requires two approaches. Firstly, the traditional meaning of the given concept needs to be reminded; secondly, a holistic point of view, that includes the pneumatological and eschatological aspects, should be emphasised. Such an extended vision of creatio continua suggested by Moltmann leads to a conclusion that this element of Christian doctrine of creation is still important for today’s theology.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
153-166
Physical description
Contributors
References
  • T. Halík, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, tł. A. Babuchowski, Kraków 2011
  • M. Heller, Filozofia kosmologii, Kraków 2013
  • J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, tł. Z. Danielewicz, Kraków 1995
  • Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2010
  • Z. Danielewicz, Ku Bogu – „wszystkiemu we wszystkich”. Holistyczna eschatologia Jürgena Moltmanna, Gdańsk 2009
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24cf3c5b-1f76-42cc-8489-4002f1b0dc47
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.