PL EN


2013 | 101 | 129-137
Article title

Walewice – niezrealizowany projekt Profesora Jana Dylika

Content
Title variants
EN
Walewice – Professor’s unrealized project
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stanowisko Walewice, leżące na 10-metrowej terasie pradoliny warszawsko-berlińskiej, zajmuje ważne miejsce w dorobku naukowym prof. Jana Dylika. Występujący tam zespół bardzo licznych typów osadów vistuliańskich oraz struktur perygla-cjalnych stał się podstawą doniosłych wniosków paleogeomorfologicznych. Nagromadzenie kopalnych zjawisk na niewiel-kiej przestrzeni, rzadko spotykany stopień ich odsłonięcia oraz łatwy dojazd do stanowiska spowodowały powstanie projektu trwałej ekspozycji. Śmierć Profesora w 1973 r. przerwała początkową fazę realizacji tego zamierzenia.
EN
Walewice situated in the 10 m terrace of the Warsaw-Berlin Pradolina is one of the most significant sites influ-encing Professor Jan Dylik’s work. A series of deposits and periglacial structures of the Vistulian enabled reaching some important paleogeomorphological conclusions. A large collection of fossil phenomena, a rarely occurring level of their un-covery, as well as accesibility of the site resulted in the creation of a project of permanent exposision. Professor’s death in 1973 interrupted the realisation of this project.
Year
Volume
101
Pages
129-137
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii
References
 • Dylik J., 1963 – Przedmiot badań peryglacjalnych i ich znaczenie paleogeograficzne. Nauka Polska, 6 (48): 23-42.
 • Dylik J., 1966 – Traces fossiles de l’évolution descendante des polygones des fentes de gel. Tijdschrift van het koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Deel LXXXIII, 3: 227-237.
 • Dylik J., 1967a – Guide to excursion of the Com-mission on the Evolution of Slopes and of the Commission on Periglacial Geomorphology of the International Geographical Union. Poland. Wrocław - Kraków - Łódź - Toruń: 84-88.
 • Dylik J., 1967b – Główne elementy paleogeografii młodszego plejstocenu Polski Środkowej. W: R. Galon, J. Dylik (red.), Czwartorzęd Polski. PWN, Warszawa: 311-352.
 • Dylik J., 1969a – Slope development under periglacial conditions in the Łódź region. Biuletyn Peryglacjalny, 18: 381-410.
 • Dylik J., 1969b – L’action du vent pendant le dernier âge froid sur le territoire de la Pologne Centrale. Biuletyn Peryglacjalny, 20: 29-44.
 • Dylik J., 1969c – Slope development affected by frost fissures and thermal erosion. The periglacial en-vironment. Past and Present. Arctic Institute of North America, Montreal: 365-386.
 • Jahn A., 1970 – Zagadnienia strefy peryglacjalnej. PWN, Warszawa: 109 s.
 • Jahn A., 1974 – Jan Dylik (1905–1973). Wspomnienie. Czasopismo Geograficzne, 45: 7 s.
 • Obiekty Geoturystyczne w regionie łódzkim, 2011 – Urząd Marszałkowski w Łodzi.
 • Turkowska K., 2006 – Geomorfologia regionu łódzkiego. Wyd. UŁ, Łódź: 238 s.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0065-1249
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24d01da2-b5bb-4653-baec-1d5419fc3fbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.