PL EN


2013 | 4 | 2 | 41-51
Article title

Formy zatrudnienia menedżerów w świetle wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem

Content
Title variants
EN
Forms of managers’ employment in the light of the chosen conceptions of enterprise management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę kształtowania zatrudnienia kadry menedżerskiej. Dokonano przeglądu teorii/koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem odnoszących się do roli menedżerów organizacji, nadzoru korporacyjnego i kontraktów menedżerskich, wyodrębniając dwie ich podstawowe grupy. Kryterium podziału stanowiło prezentowane w ramach danej teorii/koncepcji podejście do problematyki różnicy interesów właścicieli i menedżerów. Skategoryzowano stosowane w polskim systemie prawnym formy zatrudnienia menedżerów wyodrębniając zatrudnienie pracownicze i niepracownicze. Dokonano analizy zasadności stosowania określonych form w odniesieniu do kadry menedżerskiej wyższego i niższego szczebla.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
41-51
Physical description
Contributors
 • Dr inż., Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, dominika.bak-grabowska@ue.wroc.pl
References
 • 1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • 2. Bąk-Grabowska D. (2012), Modele i formy zatrudnienia – próba kategoryzacji, w: Kształtowanie i wykorzystanie potencjału organizacji. Nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, Lichtarski J. (red.), „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, t. XIII, zeszyt 17, Ostrów Wielkopolski.
 • 3. Bąk-Grabowska D., Jagoda A. (2012), Formy organizacji pracy, organizacji czasu pracy, zatrudnienia – próba kategoryzacji, „Przegląd Organizacji” nr 11.
 • 4. Chęciński T. (2011), Kontrakty menedżerskie, http://www.prawo. egospodarka.pl/68887,Kontraktymenedzerskie,4,34,3.html, dostęp: 12.02.2013.
 • 5. Davis J.H., Schoorman F.D., Donaldson L. (1997), Toward a Stewardship Theory of Management, „Academy of Management Review” vol. 22.
 • 6. Haus B., Jagoda H. (1997), Firma zarządzającą i kontrakt menedżerski jako nowe formy zarządzania przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 7. Jagoda A. (2011), Etapy budowania zespołu zarządzającego na przykładzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Jeleniej Górze – studium przypadku, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” nr 4/1.
 • 8. Kowalska A., Szafran A., Czeredys-Wójtowicz M., Kowalski A. (2010), Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Akty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa.
 • 9.Kozioł L. (2011), Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły w Tarnowie” nr 1(17).
 • 10. Laffont J.J., Martimort D. (2002), The Theory of Incentives. The Principal-Agent Model, Princeton University Press, Princeton.
 • 11. Lichtarski J. (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • 12. O’Kelley C.R.T. (2011), Coase, Knight, and the Nexus-of-Contracts Theory of the Firm: A Reflection on Reification , Reality, and the Corporation as Entrepreneur Surrogate, „Settle University Law Review” vol. 35, http://digitalcommons.law.seattleu.edu/, dostęp: 12.02.2013.
 • 13. Piwnik S. (1999), Kontrakt menedżerski (kierowniczy), „Monitor Prawniczy. Dwutygodnik Prawa Polskiego” nr 4.
 • 14. Szurgacz H. (1995), Charakter prawny zatrudnienia członków zarządu w spółce akcyjnej, w: Spółka jako podmiot gospodarczy, J. Frąckowiak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24db624c-ff21-4f37-900f-01de352d3ace
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.