PL EN


2018 | 167 | 111-122
Article title

Концепт „смерть” в романтической лирике Михаила Лермонтова

Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The romantic concept of deathin the poetry of Mikhail Lermontov The analysis of the European romantic discourse has demonstrated the importance of the motive of death for the understanding of the artistic worldview of a romantic poet. Lermontov’s legacy is no exception to this general rule. The existence of recurring themes in his poetry requires special attention to the motive of death that makes it stand out from the context of Russian Roman­ticism. The article analyzes the peculiarities of Lermontov’s artistic worldview and his approaches to overcome psychological loneliness, which is reflected in the motive of death, among others.
BG
Романтична концепция за смърттав лириката на Михаил Лермонтов Анализът на общоевропейския романтичен дискурс демонстрира важността на мотива за смъртта, за разбирането на художествената картина на света на поета романтик. В този аспект творческото наследство на Лермонтов не прави изключение. Като се има предвид характерния за Лермонтов похват да се връща към постоянните теми в творчеството си, особено внимание трябва да се обърне върху трансформирането на мотива за смъртта, поради което лириката му изпъква на фона на общия контекст на руския романтизъм. Статията разглежда особеностите на художествената картина на света на поета Лермонтов и начините за художествено преодоляване на психологическата самота, което намира своя израз и в мотива за смъртта.
Year
Volume
167
Pages
111-122
Physical description
Contributors
  • Georgian Technical University, Gruzja
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24e1cf36-c707-4bd2-be3e-6c69ad3d551a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.