PL EN


2014 | 4(12) |
Article title

Zakres praw rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami

Authors
Content
Title variants
EN
The scope of parental rights to bring up their children in accordance with their own personal beliefs
Languages of publication
Abstracts
PL
Proces wychowania dziecka jest niezwykle odpowiedzialny i nierzadko stwarza różnorodne dylematy. Określone relacje rodzinne podlegają konstytucyjnej ochronie, zwłaszcza w zakresie sfery prywatności rodziny, z podkreśleniem poszanowania prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi poglądami i przekonaniami. Z drugiej strony przepisy tej samej rangi gwarantują poszanowanie praw i wolności samego dziecka, zobowiązując do ich przestrzegania wszystkie osoby odpowiedzialne za dziecko. Niekiedy pojawia się więc problem z zachowaniem odpowiednich relacji pomiędzy uprawnieniami rodziców a uprawnieniami dzieci oraz innych osób mających wpływ na dziecko. Celem opracowania jest analiza zakresu praw rodziców wynikająca z wykonywania władzy rodzicielskiej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania autonomii dorastającego dziecka oraz wskazanie zalecanych zasad kształtowania właściwych relacji pozwalających na bezkolizyjne stosowanie praw zarówno rodziców, jak i dzieci poddanych władzy rodzicielskiej.
EN
Summing up normative conceptions and doctrinal arguments on the relations between parental right to bring up their children and the rights of the children and their progressive autonomy as the child grows up, I believe the advisable thesis is that a child should participate and be a partner in a family life, as well as their school life, and treating them subjectively should be a starting point for their whole education and upbringing. The child’s development stimulated by exchanging experiences and mutual dialogue seems to be the most optimal pattern. Accordingly, constitutional and statutory parents’ rights and child’s freedom prove that they are not antagonistic, but aim at the best for the child’s own good. Both parties of these specific family relations ought to strive for mutual understanding and harmonized family life. Shaping such educative actions requires thus profound knowledge on mutual relationships of managing a child’s development in normatively defined limits.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24e68794-8962-4c46-a8be-429449708460
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.