PL EN


2015 | 30 | 89-105
Article title

Analiza kognitywna zmian stylistycznych w przekładzie Perły Johna Steinbecka

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Stylistic changes in the translation of The Pearl by John Steinbeck – a cognitive account
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the present article is to analyse the translation of The Pearl written by John Steinbeck. The translator of the novel Juliusz Kydryński made significant linguistic changes that distort the original message (sense) of this literary work. While translating the novel, he made the text stylistically similar to his own works, to some extent, ignoring the intentions of Steinbeck. The analysis is based on the theoretical tenets of cognitive linguistics.
Year
Volume
30
Pages
89-105
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
References
 • Brzozowski, J. (2000), „Przekład literacki”, w: Dąmbska‑Prokop, U. (red.), Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii Educator, Częstochowa, s. 185‑191.
 • Brzozowski, J. (2009), Czytane w przekładzie, Wydawnictwo Akademii Techniczno‑Humanistycznej, Bielsko‑Biała.
 • Foerster, N. (red.) (1957), American Poetry and Prose, Houghton Mifflin Company, Boston.
 • Hejwowski, K. (2006), Kognitywno‑komunikacyjna teoria przekładu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kaczorowska, M. (2011), Przekład jako kontynuacja twórczości własnej. Na przykładzie wybranych translacji Stanisława Barańczaka z języka angielskiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Kubiński, W. (2014), Obrazowanie a komunikacja. Gramatyka kognitywna wobec analizy dyskursu, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk.
 • Kydryński, J. (1979), W łupinie orzecha, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Lakoff, G. (1987), Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal About the Mind, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Langacker, R.W. (1995), Wykłady z gramatyki kognitywnej. Kazimierz nad Wisłą, grudzień 1993, red. H. Kardela, tłum. J. Berej [et al.], Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, Lublin.
 • Langacker, R.W. (2003), „Model dynamiczny oparty na uzusie językowym”, w: Dąbrowska, E., Kubiński, W. (red.), Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 30‑117.
 • Langacker, R.W. (2009), Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, tłum. E. Tabakowska [et al.], Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Lewandowska‑Tomaszczyk, B. (2006), „Konstruowanie znaczeń i teoria stapiania”, w: Habrajska, G., Ślósarska, J. (red.), Kognitywizm w poetyce i stylistyce,Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków, s. 7‑35.
 • Rosch, E. (2007), „Zasady kategoryzacji”, w: Chlewiński, Z. (red.), Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku, tłum. R. Białas [et al.], Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 409‑430.
 • Steinbeck, J. (1945), The Pearl, Viking Press, New York.
 • Steinbeck, J. (1965), Kasztanek. Perła, tłum. J. Zakrzewski, J. Kydryński, Czytelnik, Warszawa.
 • Tabakowska, E. (2001), Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, tłum. A. Pokojska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • Tabakowska, E. (2008), „Obecność tłumacza w tekście. Spojrzenie językoznawcy”, w: Cieśla‑Korytowska, M., Puchalska, I., Siwiec, M. (red.), Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 503‑517.
 • Talmy, L. (2003), Toward a Cognitive Semantics. Concept Structuring Systems (I), The MIT Press, Cambridge.
 • Taylor, J.R. (2007), Gramatyka kognitywna, tłum. M. Buchta, Ł. Wiraszka, red. nauk. E. Tabakowska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.
 • VanSpanckeren, K. (1994), Outline of American Literature, The United States Information Agency, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24e6d3af-e192-4a4c-84b9-5c38fccb10b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.