PL EN


2018 | 15/1 | 157-177
Article title

Polish in supplementary schools in Great Britain: A case study of the Polish School of Manchester

Content
Title variants
PL
Język polski w szkołach uzupełniających w Wielkiej Brytanii na przykładzie Polskiej Szkoły Ojczystej w Manchesterze
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present and discuss the results of a small-scale pilot study of attitudes towards Polish and English conducted at a Polish supplementary school in Manchester, England. The introductory part of the paper presents definitions of bilingualism and bilingual education as well as a variety of approaches and policies concerning bilingual education in the world. This is followed by some basic data on Polish immigrants living in the UK and Polish supplementary schools in the UK. The questionnaire used to elicit the data consists of two sets of questions: one concerns Polish and the other English. The questions and the answers elicited are discussed and compared, with the final concluding part focused on attitudes to Polish, which is the native language of the informants’ families.
PL
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja i omówienie wyników przeprowadzonego na niewielką skalę pilotażowego badania poglądów na języki polski i angielski, które przeprowadzono w Polskiej Szkole Ojczystej w Manchesterze w Anglii. We wstępie zdefiniowano pojęcia dwujęzyczności i edukacji dwujęzycznej oraz opisano różne podejścia i rozwiązania polityczne dotyczące edukacji dwujęzycznej w świecie. Następnie przedstawiono pokrótce podstawowe dane o polskich imigrantach mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz o polskojęzycznych szkołach w tym kraju. Kwestionariusz użyty do uzyskania danych zawiera dwa zestawy pytań – jeden o języku polskim i drugi o angielskim. Pytania i uzyskane odpowiedzi zostały omówione i porównane. Ostatnia część zawiera wnioski skupiające się na języku polskim, czyli ojczystym kodzie rodzin respondentów.
Year
Issue
Pages
157-177
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
author
References
 • Błasiak Marzena (2011). Dwujęzyczność i ponglish: Zjawiska językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii. Kraków: Collegium Columbinum.
 • Evans, David, Kirsty Gillan-Thomas (2015). “Descriptive analysis of supplementary school pupils’ characteristics and attainment in seven local authorities in England, 2007/08—2011/12. Paul Hamlyn Foundation”. Available at <http://www.phf.org.uk/wp-content/uploads/2015/05/PHF-supplementary-schools-analysis-final-report-alt-image1.pdf>. Accessed 1.07.2017.
 • García, Ofelia (1996). “Bilingual education”. In: Florian Coulmas (ed.). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell Publishers, 405-420.
 • Gościmska, Anna (2017). “Rola szkół uzupełniających prowadzo-nych przez mniejszości etniczne w powszechnym systemie kształcenia na przykładzie polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii”. In: K. Kuros-Kowalska, I. Loewe, N. Moćko (eds.). Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość. Gliwice: Komlogo, 130-141.
 • Kurdish Human Rights Project (July 2011). “Culture and language rights – Mother-tongue education in the Kurdish regions”. L’Observatori Solidaritat. University of Barcelona. Available at <http://www.observatori.org/paises/pais_66/documentos/Mother%20Tongue%20Education%20in%20Kurdish%20Regions.%20KHRP%20Briefing%20Paper.%20July%202011.pdf>. Accessed 11.11. 2017.
 • Lakoff, George (1987). Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Lakoff, George, Mark Johnson (1980). Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Martin-Jones, Marylin, Suzanne Romaine (1985). “Semilingualism: A half-baked theory of communicative competence”. Applied Linguistics 6: 106-117.
 • Office for National Statistics (25.8.2016). “Dataset: Population of the United Kingdom by country of birth and nationality (2015)”. Available at <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommun ity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/populationoftheunitedkingdombycountryofbirthandnationality>. Accessed 14.07.2017.
 • Polska Macierz Szkolna. Available at <http://www.polskamacierz. org/>. Accessed 14.07.2017.
 • Romaine, Suzanne (1995). Bilingualism. Second Edition. Oxford: Blackwell.
 • Sibiga, Zygmunt (1999). Sprawność językowa uczniów szkół polonijnych Stanów Zjednoczonych. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Sobków, Witold (5.6.2014). “Learning Polish, the UK’s second most spoken language, is a plus”. The Guardian. Available at <https:// www.theguardian.com/education/2014/jun/05/learning-polish-a -plus-ambassador>. Accessed 14.07.2017.
 • Vogel, Sara, Ofelia García (2016). “Translanguaging”. Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford: Oxford University Press. DOI: 10.1093/ acrefore/9780190264093.013.181.
 • Wojan, Katarzyna (2016). Język fiński w teorii i praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-24e79f46-6ee4-4494-b200-edbf8b581fd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.