Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(15) | 105-123

Article title

Specyfika żywienia, żywności i napojów w sporcie, rekreacji i turystyce

Content

Title variants

EN
The specificity of nutrition, food and bevera ge in sport , leisure and tourism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W przedstawionym opracowaniu pokazano specyfikę żywności i żywienia, które powinny być stosowane przez osoby uczestniczące w aktywnych ćwiczeniach rekreacyjnych oraz różnych formach turystyki i sportu, niejednokrotnie o ekstremalnym charakterze. Omówiono kolejno dynamiczny sposób produkcji żywności od połowy XX w. i pokazano jej pogarszającą się jakość, mającą również zły wpływ na zdrowie konsumentów. Zdrowie konsumentów pogarsza się także z powodu niewłaściwej diety, tj. nieodpowiedniego sposobu odżywiania, charakteryzującego się tym, iż „jemy za dużo, za często, nie tak jak należy i przeważnie nie to, co zapewnia nam zdrowie, energię i sprawność”. Następnie omówiony został charakter żywności oferowanej przez fitness odżywianie i żywność funkcjonalną. Przedstawiono również dietę dla osób uczestniczących w aktywnych ćwiczeniach fizycznych oraz w sporcie i turystyce. W żywieniu osób prowadzących tak intensywny tryb życia jak sportowcy czy turyści ekstremalni stają się niezbędne specjalne zaprojektowane produkty spożywcze (o małej objętości, lecz dużej koncentracji składników pokarmowych), łatwostrawne, szybko wchłaniane, o zbilansowanym składzie odpowiednim do zwiększonych potrzeb organizmu.
EN
In presented paper the author analyzed specificity of food and feeding, used, or should be used by the persons participating in active recreational physical exercises and different forms of tourism and sport, often enough in extreme character. The work includes the dynamic mode of food production, from a half of XX century and shows its diminishing quality, having also a bad influence on the consumers health. Their health gets worse also by inappropriate diet i.e. eating so much, so frequently without proper components ensuring health, energy and vitality. The following part characterizes food offered by fitness feeding and functional food, the diet for sportsmen and extreme tourists. There are described a special food products, easy digestible with sustainable element for increased needs of organism.

Year

Issue

Pages

105-123

Physical description

References

 • 1. Giermasiński R., Dieta w treningu rekreacyjnym, „Body Life” 2010, nr 3.
 • 2. Grodzka-Kubiak E., Aerobik czy fitness, DDK Edition, Poznań 2003.
 • 3. Hamm M., Schulz A., Musclefood, „Boody Life” 2006, nr 6.
 • 4. Kaliński A., Izotoniczne orzeźwienie, „Body Life” 2002, nr 4.
 • 5. Montignac M., Recepta na młodość, Artvitae, Warszawa 2001.
 • 6. Muller S., Trwała moc, „Body Life” 2010, nr 2.
 • 7. Opoka D.M., Fitness odżywianie – elementem fitness współczesnego człowieka, [w:] Hotelarstwo, gastronomia, turystyka i rekreacja w procesie integracji europejskiej, red. W. Siwiński et al., Wyd. WSHiG, Poznań 2004.
 • 8. Poznańska A., Fitness – tendencje i kierunki rozwoju, [w:] Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa, red. W. Siwiński et al., Wyd. WSHiG, Poznań 2006.
 • 9. Saganek R., Aktywność i odżywianie, „Body Life” 2001, nr 2.
 • 10. Sieradzki M., Życie bez chorób, Centrala Usługowo-Wytwórcza „Różdżkarz”, Poznań 1990.
 • 11. Aerobik: teoria, technika wykonania, metodyka nauczania, przepisy sędziowania, red. Z. Szot, Wyd. AWFiS, Gdańsk 2003.
 • 12. Szukała D., Napoje energetyzujące, „Body Life” 2004, nr 4.
 • 13. Świderski F., Kolanowski W., Żywność funkcjonalna i dietetyczna, [w:] Żywność wygodna i żywność funkcjonalna, red. F. Świderski, WNT, Warszawa 2006.
 • 14. Tombak M., Jak żyć długo i zdrowo, Serwis Galaktyka, Łódź 2000.
 • 15. Woźniak W., Kamiński E., Żywność funkcjonalna i wzbogacona w turystyce i sporcie, [w:] Zarządzanie i usługi w obszarze kultury fizycznej i hotelarstwa, red. W. Siwiński et al., Wyd. WSHiG, Poznań 2006.
 • 16. Zielińska E., Makrobiotyka twoją drogą do zdrowia, Wrocław 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-24ebcffc-7f69-4f3f-bbe4-2eda67776154
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.